Skuteczne szkolenia BHP

Skuteczne szkolenia BHP

Proponowane szkolenie okresowe z BHP prowadzone są przez praktyków służby bhp, inżynierów, doświadczonych oficerów straży pożarnej a także przez ratowników medycznych na co dzień pracujących w zespołach pogotowia ratunkowego.
Innowacyjny program szkolenia obejmuje trzy moduły dostosowane do stanowisk pracy, prowadzone przez następujących specjalistów:
1. Moduł BHP – specjalista ds. BHP
2. Moduł PPOŻ – oficer pożarnictwa
3. Moduł Pierwsza Pomoc – ratownik medyczny
Podczas naszych szkoleń pracownicy otrzymują materiały w postaci książki lub płyty, długopisów, mini apteczek oraz notatników.

Moduł BHP: seminarium

Zajęcia prowadzone są przez różnych specjalistów, w zależności od potrzeby i stanowisk pracy.
1. Podczas szkoleń dla stanowisk inżynieryjno-technicznych proponujemy ćwiczenia z budowy maszyn czy sporządzania instrukcji, prowadzone przez głównego inżyniera.
2. Podczas szkolenia dla pracowników administracyjno- biurowych omawiamy m.in ergonomię pracy przy komputerach, wybrane elementy z prawa pracy, wypadki przy pracy. Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę ds. BHP.
Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Dzięki połączeniu dwóch metod tj. samokształcenia kierowanego z 8 h zajęciami jesteśmy w stanie skupić się na problemach twojej kadry zarządzającej. Dostosowujemy program szkoleń pod potrzeby, pamiętając o ramowym programie szkolenia.

Moduł BHP: stanowiska robotnicze

Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych realizujemy w formie instruktażu. Instruujemy na co zwrócić uwagę podczas doboru środków ochrony indywidualnej, takich jak. rękawice, okulary, maski, czy szelki, jak prawidłowo je dobierać i używać np. podczas wykonywania ręcznych prac transportowych. Dodatkowo w ofercie posiadamy szkolenia dla pracowników pracujacych na wysokości, oraz w przestrzeniach zamkniętych. Szkolenia prowadzone są przez inżyniera, praktyka specjalistę ds. BHP oraz innych doświadczonych szkoleniowców.

Moduł: PPOŻ.

Zajęcia prowadzone sa w postaci praktycznych ćwiczeń z gaszenia pożaru na specjalistycznym trenażerze pożarów GFT 400. Podczas szkolenia uczestnicy mają za zadanie zgsić pożar cieczy i szfy elektrycznej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy zapoznają się z grupami pożarów, budwą i działaniem gaśnic. Podczas zajeć przedstawiamy również wymogi instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Moduł: Pierwsza Pomoc

Aktywne ćwiczenia z reanimacji, prowadzone przez doświadczonego ratownika medycznego. Podczas zajęć uczestnicy będą miejeli okazję ćwiczyć na fantomie trauma, używać AED. koniec Wezmą udział w pozoracji z wykorzystaneim szucznych krwawych ran i wcielą się w rolę bohaterów ratujących życie.

Praktyczne szkolenia PPOŻ.

0 m2

Powierzchnia placu

0 m

Odległość od hydrantu

0 V

Zasilanie

0 osób

Optymalna ilość osób podczas szkolenia

0 m

Odległość od gniazdka

0 oddziały

Optymalny dojazd z każdej części Polski

Masz pytania?
Napisz do nas