Próbna ewakuacja z pokazem gaśniczym

Nasza propozycja próbnej ewakuacji ma zadanie zaangażować wszystkich uczestników podczas pokazu gaśniczego, zweryfikować procedury ewakuacyjne obowiązujące w danym obiekcie oraz przypomnieć kierownikom ewakuacji o ich obowiązkach i zadaniach.

Krótko jak to robimy ?

Przed próbną ewakuacją

Ewakuację zaczynamy od szkolenia kierowników ewakuacji, prezentujemy wizualizację z symulacji ewakuacji Waszego obiektu, następnie burza mózgów nad procedurę w aspekcie symulacji.

Podczas próbnej ewakuacji

W dniu ewakuacji, wdrażamy wcześniej uzgodniony scenariusz i obserwujemy kierowników ewakuacji, ochronę, osoby funkcyjne. Na miejscu zbiórki prowadzimy pokaz gaśniczy z konkursami dla wszystkich uczestników.

Po próbnej ewakuacji

Po zakończeniu ewakuacji razem z kierownikami ewakuacji dyskutujemy nad przebiegiem działań, spisujemy wnioski i poprawiamy procedury.

Praktyczne szkolenia PPOŻ.

0 m2

Powierzchnia placu

0 m

Odległość od hydrantu

0 V

Zasilanie

0 osób

Optymalna ilość osób podczas szkolenia

0 m

Odległość od gniazdka

0 oddziały

Optymalny dojazd z każdej części Polski

Masz pytania?
Napisz do nas