Próbna ewakuacja z pokazem gaśniczym

Nasza propozycja próbnej ewakuacji ma zadanie zaangażować wszystkich uczestników podczas pokazu gaśniczego, zweryfikować procedury ewakuacyjne obowiązujące w danym obiekcie oraz przypomnieć kierownikom ewakuacji o ich obowiązkach i zadaniach.

Krótko jak to robimy ?

PRZED PRÓBNĄ EWAKUACJĄ

Ewakuację zaczynamy od szkolenia kierowników ewakuacji, prezentujemy wizualizację z symulacji ewakuacji Waszego obiektu, następnie burza mózgów nad procedurę w aspekcie symulacji.

PODCZAS PRÓBNEJ EWAKUACJI

W dniu ewakuacji, wdrażamy wcześniej uzgodniony scenariusz i obserwujemy kierowników ewakuacji, ochronę, osoby funkcyjne. Na miejscu zbiórki prowadzimy pokaz gaśniczy z konkursami dla wszystkich uczestników.

PO PRÓBNEJ EWAKUACJI

Po zakończeniu ewakuacji razem z kierownikami ewakuacji dyskutujemy nad przebiegiem działań, spisujemy wnioski i poprawiamy procedury.

0 m2
Powierzchnia placu
0 V
Zasilanie
0 m
Odległość od gniazdka
0 m
Odległość od hydrantu
0 osób
Optymalna ilość osób podczas szkolenia
0 oddziały
Optymalny dojazd z każdej części Polski