Options
Image Course Description Price Created On Last Updated On categories_ID
1609403245 pierwszapomoc Szkolenie z pierwszej pomocy(PP01) Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. 0.00 09/04/2020 30/12/2023 0
1641196027 Kopia Projekt bez nazwy Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami(BHPKIER) 0.00 31/12/2020 30/12/2023 18
1647430652 Kopia Kopia Projekt bez nazwy Szkolenie bhp dla pracowników adm-biurowych i innych(LOTOAB) 0.00 17/06/2021 12/02/2024 7
1634112281 Siemens Sp. z o.o. firmimage Ergonomia() 0.00 13/10/2021 13/10/2021 15
1636991004 Niebieska i Pomara czowa Szko a Uniwersytet Promocja Edukacja Kana Reklama Ergonomia pracy przy komputerze() Zapraszamy na darmowe testy jednego z modułów szkolenia okresowego BHP. Test platformy można wykonać bez konieczności logowania ani podawania email, sprawdź jak wyglądają nasze szkolenia i przekonaj się czy taka forma szkolenia jest dla Ciebie odpowiednia. 0.00 19/10/2021 02/07/2023 16
1647429401 Kopia Projekt bez nazwy 1 Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami(LOTOKIER) 0.00 25/10/2021 16/12/2023 7
1640189489 Niesamowite Wyprawy Fotograficzny Kola Fire Protection, Ergonomics, Firs AID() 0.00 08/11/2021 22/12/2021 16
1671135224 Kopia Projekt bez nazwy 1 Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami(cemoiKIER) 0.00 10/12/2021 10/03/2023 17
1671135252 Kopia Kopia Projekt bez nazwy Szkolenie bhp dla pracowników adm-biurowych(cemoiAB) 0.00 10/12/2021 03/02/2023 17
1671135186 Projekt bez tytu u 6 Szkolenie bhp dla pracowników inż-tech(cemoiinz) 0.00 11/12/2021 30/03/2023 17
1641150575 Projekt bez tytu u 4 Szkolenie PPOŻ() Szkolenie podstawowe w zakresie zwalczania pożarów 0.00 02/01/2022 02/01/2022 18
1641200434 Projekt bez tytu u 5 Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno -biurowych() 0.00 03/01/2022 30/12/2023 18
1641201028 Projekt bez tytu u 6 Szkolenie BHP dla pracowników inż-tech() W trakcie szkolenia m.in. przedstawiamy wypadki w technologii 3d. Uczestnik szkolenia uczy się zastosowania przepisów związanych z bezpieczeństwem maszyn. Nauka odbywa się na przykładach, wypadków. Zadaniem uczestnika kursu jest ustalenie przyczyn wypadku. W trakcie postępowania uczestnik szkolenia samodzielnie musi przeanalizować artykuły prawne i określić przyczyny wypadku. Dzięki takiemu podejściu, nudne artykuły prawne stają się bardziej interesujące i przystępne. 0.00 03/01/2022 30/12/2023 18
1641219546 Projekt bez tytu u 4 Fire training() 0.00 03/01/2022 03/01/2022 18
1641220501 Niebieska i Pomara czowa Szko a Uniwersytet Promocja Edukacja Kana Reklama Ergonomics of work at the computer() 0.00 03/01/2022 03/01/2022 18
1642776060 Future Logo Vert 2 Szkolenie wstępne BHP() Szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników firmy Future Electronics Poland 0.00 21/01/2022 19/02/2024 5
1643977357 okladka wypadki w pracy WYPADKI PRZY PRACY procedura i dokumentacja() 0.00 04/02/2022 26/04/2022 5
1647430900 Kopia Kopia Projekt bez nazwy 1 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby BHP(LOTOSLBHP) 0.00 12/03/2022 30/10/2023 7
1647429401 Kopia Projekt bez nazwy 1 Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami(SchKIER) 0.00 31/03/2022 31/08/2023 20
1647430652 Kopia Kopia Projekt bez nazwy Szkolenie bhp dla pracowników adm-biurowych i innych(SCH_AB) 0.00 31/03/2022 01/09/2023 20
1641201028 Projekt bez tytu u 6 Szkolenie bhp dla pracowników inż-tech() 0.00 31/03/2022 24/08/2023 20
1641219546 Projekt bez tytu u 4 Fire safety instruction() 100.00 17/09/2022 15/12/2022 22
1642776060 Future Logo Vert 2 initial safety training() Training for newly employed employees of Future Electronics Poland 0.00 04/01/2023 04/01/2023 5
1671135252 Kopia Kopia Projekt bez nazwy Szkolenie bhp dla pracowników adm-biurowych() 0.00 10/03/2023 08/02/2024 24
1671135224 Kopia Projekt bez nazwy 1 Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami() 0.00 10/03/2023 08/02/2024 24
1671135186 Projekt bez tytu u 6 Szkolenie bhp dla pracowników inż-tech() 0.00 10/03/2023 08/02/2024 24
unknown small Baza szkoleń - prezntacje() Szkolenie BHP Nowe  0.00 26/10/2023 28/12/2023 0
1671135252 Kopia Kopia Projekt bez nazwy Szkolenie bhp dla pracowników adm-biurowych() 0.00 13/12/2023 19/12/2023 10
1671135224 Kopia Projekt bez nazwy 1 Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami() 0.00 13/12/2023 28/12/2023 10
1706261664 Ok adka AB woocomers Szkolenie okresowe bhp dla pracowników adm-biurowych() Szkolenie okresowe BHP online odpowiednie jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych wykonujących pracę w trybie: stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym (forma pracy zdalnej). Szkolenie omawia zagadnienia BHP obowiązujące przy pracy administracyjno-biurowym - zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy 2023. 50.00 25/01/2024 26/01/2024 25
1706261120 Kierujacy pracownikami Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.() Szkolenie okresowe BHP online odpowiednie jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych tj. Pracodawców, osób kierujących pracownikami. Szkolenie omawia zagadnienia BHP obowiązujące dla stanowisk kierowniczych- zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy 2023. 50.00 26/01/2024 26/01/2024 25
1706262541 Ok adka IN woocomers Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inż-tech() Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Szkolenie omawia zagadnienia BHP obowiązujące dla stanowisk inżynieryjno-technicznych - zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy 2023. 50.00 26/01/2024 29/01/2024 25
unknown small Give your course a name() Add a description of your course. Keep it clear and interesting for your learners. 0.00 07/02/2024 07/02/2024 0
unknown small Szkolenie wstępne BHP -ogólne() Szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników. 0.00 19/02/2024 19/02/2024 5
unknown small Szkolenie WSTĘPNE BHP() Szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników. 50.00 19/02/2024 19/02/2024 25