NASZE SZKOLENIA – TWÓJ FILAR BEZPIECZEŃSTWA

E-learning BHP – Praca zdalna i ergonomia w domu

Szkolenia online  BHP -Praca zdalna i ergonomia –  Szkolenie dotyczące pracy zdalnej i ergonomii w domu, oparte na obowiązujących przepisach prawnych. W trakcie szkolenia poznajemy podstawowe aspekty ergonomii. Naszym zadaniem jest zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy. W trakcie gry dowiadujemy się o obowiązkach pracodawcy i pracownika w zakresie pracy zdalnej.

E-learning BHP – PPOŻ

E-learning BHP – ppoż. to szkolenie w wirtualnym świcie, akcja rozgrywa się w pomieszczeniu biurowym,  w którym wybucha pożar. Uczestnik szkolenia w trakcie gry dowiaduje się jak użyć podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz co należy zrobić w sytuacji pożarowej. Materiały wykorzystane do przygotowania szkolenia to filmy w perspektywie 360z prawdziwego pożaru. Scenariusz został stworzony przez doświadczonych strażaków. Zapraszamy do przetestowania wersji demo.

E-learning BHP – Pierwsza Pomoc

Szkolenia online  BHP -Pierwsza Pomoc  – Scenariusz opracowany zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacyjnej COVID-19. Akcja rozgrywa się w biurze, naszym zadaniem jest uratowanie osoby poszkodowanej zgodnie z wytycznymi ERR COVID-19. Przejście gry zajmuje około 20 minut, a w trakcie gry obsługujemy AED, prowadzimy resuscytację, oraz wzywamy pomoc. Zapraszamy do przetestowania wersji demo.

E-learning BHP „Potrącenie Pieszego”

E-learning „pierwsza pomoc przy potrąceniu” -Akcja rozgrywa się na ulicy, jesteśmy uczestnikami nieszczęśliwego wypadku, podczas  zdarzenia dochodzi do potrącenia pieszego. Naszym zadaniem jest opatrzenie złamań oraz udzielenie poszkodwanemu wsparcia psychicznego. Zapraszamy do przetestowania wersji demo.

E-learning BHP – Wypadek w pracy

E-learning BHP „wypadek w pracy” – Szkolenie poświęcone wypadkom w pracy. W trakcie gry wcielamy się w inspektora bhp, którego zadaniem jest ustalenie przyczyn wypadku w pracy. Na szczęście nie jesteśmy sami, mamy do pomocy różnych specjalistów tj. prawników i lekarzy. Po zebraniu wszystkich dowodów, ustaleniu przyczyn wypadku, udajemy się do naszego szefa w celu przedstawienia prtokołu z wypadku w pracy. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu.

E-learning BHP – WEBINARIA

E-learning BHP „Webinaria” To szkolenia BHP prowadzone przez specjalistów on-line. W trakcie webinariów prowadzący przeprowadza ćwiczenia aktywizujące z wykorzystaniem różnych narzędzi. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu.

E-learning BHP – Prawo pracy

E-learning BHP   – Interaktywne szkolenie BHP z prawa pracy, obowiazków pracodawcy i pracownika. W trakcie spaceru po wirtualnym zakładzie pracy zdobywamy niezbędną wiedzę w zakresie BHP. Zaprszamy do przetestowania wersji demo.

Dlaczego warto wybrać nasz e-learning BHP ?

  1. Przyjazny i funkcjonalny wygląd platformy dla uczestników szkolenia.
  2. Na jednej platformie odbywają się ćwiczenia i webinaria.
  3. Dużo ćwiczeń opartych na filmach 360.
  4. Automatyzacja procesu zapraszania pracowników oraz raportowania o odbyciu szkolenia.
  5. Funkcja przypominania o szkoleniu BHP.
  6. Webinaria aktywizujące uczestników – mentimeter.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW