Akademia gaszenia dla najmłodszych

Akademia gaszenia dla najmłodszych to szkolenie w formie zabawy, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Podczas takiego spotkania dzieci będą bawić się, zdobywając jednocześnie wiedzę z zakresu pożarnictwa. Nauczą się, jak należy zachować się podczas pożaru, burzy czy wypadku. Ponadto, dowiedzą się, jak wezwać pogotowie, policję i straż pożarną.

Szkolenie dla najmłodszych to mini tor przeszkód z zadaniami. Wśród proponowanych ćwiczeń mali adepci na strażaków będą musieli m.in.:

IMPONUJĄCY POKAZ DLA NAJMŁODSZYCH

separator red

Podczas pokazu Nasi trenerzy omawiają niebezpieczne zjawiska pożarowe takie jak wyrzut oleju czy wybuch puszki ciśnieniowej. W trakcie pokazu uczymy najmłodszych m.in. jak się zachować podczas pożaru oraz jak wzywać służby ratownicze.

ZNAJDŹ GAŚNICĘ

separator red

Zadanie polega na odnalezieniu w zadymionej komorze (bezpieczne zadymienie dymem estradowym) niewielką gaśnicę i wynieść ją na zewnątrz w jak najkrótszym czasie. Za wykonanie zdania najmłodsi otrzymują odznakę, po zebraniu wszystkich odznak dzielnego strażaka dzieci otrzymują dyplom Strażaka.

MŁODY ADEPT SZTUKI POŻARNICZEJ

separator red

Zadanie na tym stanowisku polega na zgaszeniu pożaru specjalnie przygotowaną dla dzieci gaśnicą, zawierającą wyłącznie wodę. Gaszenie odbywa się pod nadzorem strażaka. Po zgaszeniu pożaru, nasz strażak odznacza młodego adepta sztuki pożarniczej odznaką dzielnego strażak.

BOJÓWKA STRAŻACKA DLA NAJMŁODSZYCH

separator red

Zadanie na tym stanowisku polega na sprawieniu mini linii hydrantowej oraz jak najszybszym przewróceniu pachołków. Węże gaśnicze którymi posługują się dzieci są lekkie i dostosowane do Naszych małych strażaków.  Po wykonaniu zadania dzieci zdobywają kolejną odznakę dzielnego strażaka.

0 m2
Powierzchnia placu
0 V
Zasilanie
0 m
Odległość od gniazdka
0 m
Odległość od hydrantu
0 osób
Optymalna ilość osób podczas szkolenia
0 oddziały
Optymalny dojazd z każdej części Polski