Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

POZNAJEMY BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ ZMYSŁY…

separator red

Proponowane praktyczne szkolenie przeciwpożarowe jest nowoczesnym rozwiązaniem, oddziałującym na wszystkie zmysły uczestników, co przyczynia się do szybszego przyswojenia materiału, utrwalenia zaprezentowanych zagadnień i wyrobienia odruchów bardzo cennych w sytuacji faktycznego zagrożenia.
Szkolenia prowadzone są na profesjonalnych, ekologicznych trenażerze GFT 400 i GFT 200 które daje możliwość wielokrotnego powtórzenia ćwiczeń dla dowolnej ilości szkolonych osób.
Praktyczne szkolenia PPOŻ składa się z 10 dynamicznych części, z których każda wnosi inną wartość, zarówno merytoryczną, jak i praktyczną.

POKAZ UŻYCIA I ZASTOSOWANIA GAŚNIC

separator red

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

rozpoczyna się od instruktażu gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym. Podczas pokazu zostanie dokonana prezentacja technik gaszenia gaśnicami śniegowymi, proszkowymi typu z i x, gaszenie gaśnicami samochodowymi, wodno-pianowymi oraz kocem gaśniczym. Gasić będziemy m.in.: ciecze i małe pożary ciał stałych

DEMONSTRACJA WYRZUTU OLEJU

separator red

Podczas demonstracji każdy uzmysłowi sobie jak groźne może być gaszenie pożaru oleju kuchennego gaśnicą proszkową, nieskuteczne gaśnicą śniegową, a gaszenie wodą może doprowadzić do gwałtownego rozwoju pożaru i spowodować rozległe oparzenia na ciele gaszącego

DEMONSTRACJA WYBUCHU ZBIORNIKA POD CIŚNIENIEM

separator red

Podczas demonstracji poczujemy ciepło i falę uderzeniową z rozrywanego zbiornika. Zostaną również przedstawione zagadnienia, związane z postępowaniem podczas pożaru propan-butanu, gazu ziemnego i acetylenu

POŻAR ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

separator red

Każdy z Uczestników szkolenia samodzielnie podejmuje działania gaśnicze przy pomocy gaśnicy GS 5x tzw. gaśnicy śniegowej. Ćwiczenie nie tylko uczy gasić urządzenia pod napięciem ale również pokazuje niebezpieczne zjawisko tzw. wstecznego ciągu towarzszące pożarom przestrzeni zamkniętych np. rozdzielni niskiego napięcia. Przy tym ćwiczeniu trzeba wykorzystać wiedzę z poprzednich części szkolenia. Uczestnicy muszą wybrać gaśnicę przedstawić jej możliwości, skoordynować działania z osobą otwierającą rozdzielnię a przede wszystkim ugasić pożar.

STOP, DROP AND ROLL

separator red

Pożar człowieka, podczas ćwiczenia uczestnikom przedstawiamy Brytyjską, technikę gaszenia człowieka. Uczestnicy wydają polecenia płonącej osobie w celu jej zatrzymania a także spowolnienia procesu spalania. Ponadto uczestnicy szkolenia zabezpieczeni w ubrania typu nomex próbuje ugasić płonącego człowieka przy pomoc kocy gaśniczych i gaśnic.

TRENING GASZENIA

separator red

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

to wspólne gaszenie. Pod czujnym okiem instruktora, będziemy wspólnie gasić różne grupy pożarów: cieczy, gazu, pożar kosza na śmieci, ciał stałych, monitora komputera, szafy rozdzielczej. Do gaszenia każdy z uczestników użyje wszystkich rodzajów gaśnic dostępnych na rynku

HYDRANTY 25 I 52

separator red

Zajęcia z użycia hydrantu są prowadzone na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Każdy z uczestników ma za zadanie sprawić hydrant zarówno 52 jak i 25. Podczas ćwiczenia przedstawiamy techniki operowania prądem gaśniczym Z, C, Y, a także przeprowadzamy instruktaż z obsługi urządzenia. Ponadto ćwiczenie wykonujemy zespołowo i na czas. Dzięki rywalizacji zwiększamy zaangażowanie uczestników w ćwiczenia. Działania prowadzone są na mokro, uczestnicy muszą zbudować linię gaśniczą z dwóch odcinków 52 i prądownicy umieszczonej w szafce hydrantowej. Na drugim stanowisku uczestnicy muszą sprawić hydrant 25.

KOMORA DYMOWA

separator red

Każdy z uczestników będzie miał za zadanie odnaleźć wyjście z zadymionego korytarza naszej komory. Jest ona wypełniona dymem. Przypomina warunki, panujące podczas pożaru. W komorze znajdują się znaki ewakuacyjne, gaśnice oraz głośniki, imitujące pożar. Jednym z założeń jest zorganizowanie ewakuacji grupy osób przez zadymiony korytarz a innym ewakuacja poszkodowanego. Ćwiczenie wpływa na wyobraźnię i przybliża zagrożenie z jakim możemy się spotkać

POŻAR URZĄDZENIA KOMPUTEROWEGO

separator red

Podczas naszych szkoleń ppoż uczestnicy używają gaśnice do urządzeń komputerowych. Ćwiczenie polega na gaszeniu płonącego monitora. Podczas ćwiczenia  trenujemy precyzyjne podawanie środka gaśniczego. Uczestnicy szkolenia ppoż. podczas tego modułu dowiadują się o tzw. Szoku termicznym oraz działaniu gaśnicy  GS2x. Nauka poprzez doświadczenie spróbuj zgasić monitor razem z nami !

POŻAR BUTLI Z PROPAN-BUTANEM

separator red

Ćwiczenie polega na próbie zgaszenia gaśnicą proszkową, śniegową lub kocem gaśniczym, płonącego gazu wydobywającego się z uszkodzonego zaworu butli.  Podczas szkolenia ppoż uczestnik zdobywa wiedzę o zagrożeniach wybuchowych oraz o metodach gaszenia gazu.

POŻAR BATERII LITOWO-JONOWYCH

separator red

Ćwiczenie polega na próbie zgaszenia gaśnicą  z wermikulitem, płonącej baterii litowo- jonowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • Ćwiczą gaszenia pożarów baterii litowo-jonowych
  • Dowiedzą się, jak skutecznie gasić pożary baterii litowo-jonowych przy użyciu koca gaśniczego
  • Zapoznają się z zagrożeniami występującymi podczas pożarów magazynów energii
  • Sprawdzą możliwości prowadzenia działań gaśniczych z wykorzystaniem standardowych środków gaśniczych.

OPCJA DODATKOWA

POŻAR SAMOCHODU

separator red

Uczestnicy szkolenia, po wcześniejszym treningu mają zadanie zorganizować działania ratownicze podczas pożaru samochodu. Jednym z zadań przygotowanym na tym stanowisku jest ewakuacja osoby z samochodu z zakleszczonymi nogami w pedał gazu. Podczas zajęć kursanci zdobędą wiedzę jak przy pomocy klucza do kół, pasów bezpieczeństwa zbudować dźwignię do uwalniania nóg. Nasi trenerzy na tym stanowisku omawiają techniki gaszenia samochodu gaśnicami GP1. Na koniec ćwiczeń uczestnicy szkolenia planują akcję ratowniczą i podejmują działania gaśnicze.

ROZWÓJ POŻARU „DOLL HOUSE”

separator red

Podczas zajęć przedstawiamy proces rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamknięty (biuro, mieszkanie, magazyn). Demonstrujemy niebezpieczne zjawiska pożarowe takie jak rozgorzenie, flame over oraz backdraft występujący przy otwarciu drzwi.

0 m2
Powierzchnia placu
0 V
Zasilanie
0 m
Odległość od gniazdka
0 m
Odległość od hydrantu
0 osób
Optymalna ilość osób podczas szkolenia
0 oddziały
Optymalny dojazd z każdej części Polski