Akademia pierwszej pomocy

PROGRAM SZKOLENIA

separator blue

Nasze szkolenia składają się z 9 dynamicznych modułów z których każde wnosi inną wartość, zarówno merytoryczną, jak i praktyczną. Dzięki innowacyjnemu podejściu możesz sam zbudować własny program:

Zajęcia teoretyczne.
Zasady udzielania wsparcia psychicznego osobą uczestniczącym w działaniach ratowniczych.
Pozoracja – urazowe obrażenia ciała .
Pozoracja – zadławienia.
Pozoracja – defibrylacja.
Pozoracja – resuscytacja.
Pozoracja – transport.
Pozoracja – scenki.
Szkolenie grupy na zawody drużyn ratowniczych

WSPARCIE PSYCHICZNE

separator blue

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego praktyka Psychologa PSP uczestniczącego w interwencjach psychologicznych. Zajęcia obejmują m.in. następujące zagadnienia: co to jest wsparcie psychiczne, ćwiczenia z technik ułatwiających udzielanie wsparcia psychicznego, reakcja osób na zdarzenia traumatyczne oraz możliwości wsparcia przez ratownika, wsparcie psychiczne wskazówki dla ratownika, sposoby ochrony siebie i innych uczestników zdarzeń przed zbędnymi obciążeniami, ćwiczenia podczas pozoracji.

Czas trwania: Moduł trwa 2 godziny.
Ilość trenerów do obsługi stanowiska:  Psycholog PSP.
Pomoce dydaktyczne: Wrak pojazdu do pozoracji wypadku

URAZOWE OBRAŻENIA CIAŁA

separator blue

Zadanie na tym stanowisku polega na udzieleniu pomocy osobie z ciężkimi obrażeniami ciała.
Dzięki innowacyjnemu fantomowi „trauma” razem z uczestnikami ćwiczymy w sposób praktyczny wszystkie możliwe obrażenia m.in. pourazowe otwarcie trzewnej, rana klatki piersiowej, amputacja dłoni, amputacja nogi, obrażenia głowy, złamania otwarte.

Czas trwania: dostosowany do ilości osób uczestniczących.
Ilość trenerów do obsługi stanowiska: ratownik medyczny.
Pomoce dydaktyczne: Fantom trauma, dwie apteczki, nożyczki, sztuczne rany, sztuczna krew, komplet rękawiczek.

URAZOWE OBRAŻENIA CIAŁA

separator blue

Podczas zajęć na tym stanowisku odgrywana są scenki umożliwiające zaangażowanie 6 uczestników w jednym czasie, uczestnicy szkolenia, współpracują razem w celu ratowania życia. Podczas ćwiczenia uczestnicy korzystają z apteczek medycznych.

Czas trwania: dostosowany do ilości osób uczestniczących.
Ilość trenerów do obsługi stanowiska: ratownik medyczny.
Pomoce dydaktyczne: fantom trauma, dwie apteczki, nożyczki, sztuczne rany, sztuczna krew, komplet rękawiczek.

ZADŁAWIENIA

separator blue

Zadanie na tym stanowisku polega na udzieleniu pomocy osobie dorosłej jak i dziecku przy zadławieniach.
Dzięki profesjonalnemu fantomowi do zadławień uczestnicy muszą użyć chwyt Heimlicha. Zadanie jest wykonane poprawnie w przypadku wydobycia z fantoma ciała obcego powodującego niedrożność. Ponadto w dalszej kolejności uczestnik zadania musi przeprowadzić postepowanie udrażniające drogi oddechowej u dziecka.

Czas trwania: dostosowany do ilości osób uczestniczących.
Ilość trenerów do obsługi stanowiska: ratownik medyczny.
Pomoce dydaktyczne: fantom do zadławień, fantom dziecko.

DEFIBRYLACJA

separator blue

Zadanie na tym stanowisku polega na udzieleniu pomocy osobie dorosłej jak i dziecku w przypadku braku czynności życiowych.
Dzięki profesjonalnemu fantomowi oraz AED uczestnik ma za zadanie wykonać poprawnie defibrylacje.

Czas trwania: dostosowany do ilości osób uczestniczących
Ilość trenerów do obsługi stanowiska: ratownik medyczny
Pomoce dydaktyczne: fantom, AED, rękawiczki.

RESUSTYTACJA

separator blue

Zadanie na tym stanowisku polega na udzieleniu pomocy osobie dorosłej jak i dziecku w przypadku braku czynności życiowych.
Dzięki profesjonalnemu fantomowi uczestnik ma za zadanie przeprowadzić procedurę resuscytacyjną.

Czas trwania: dostosowany do ilości osób uczestniczących
Ilość trenerów do obsługi stanowiska: ratownik medyczny
Pomoce dydaktyczne: fantom dziecko, fantom dorosły, fantom niemowlę, rękawiczki, sztuczne maseczki.

STABILIZACJA

separator blue

Zadanie na tym stanowisku polega na opatrzeniu ran przy pomocy apteczki, przeprowadzeniu stabilizacji barku przedramienia czy załamania przy pomocy sprzętu będącego na wyposażeniu każdej apteczki.

Czas trwania: dostosowany do ilości osób uczestniczących
Ilość trenerów do obsługi stanowiska: ratownik medyczny
Pomoce dydaktyczne: apteczka, deska ortopedyczna.

SCENKI/POZORACJE

separator blue

Dzięki sztucznym ranom, krwi i aktorskiej gry naszych trenerów odwzorowujemy sceny traumatyczne, złamania, amputacje czy pourazowe otwarcie trzewnej. Uczestnicy podczas ćwiczenia opatrują rannego, dostępnymi apteczkami. Ćwiczenie wykonywane jest na koniec szkolenia, podsumowuje umiejętności nabyte podczas ćwiczeń.

Czas trwania: dostosowany do ilości osób uczestniczących
Ilość trenerów do obsługi stanowiska: ratownik medyczny, pozorant.
Pomoce dydaktyczne: apteczka, sztuczne rany, sztuczna krew.

0 m2
Powierzchnia placu
0 V
Zasilanie
0 m
Odległość od gniazdka
0 m
Odległość od hydrantu
0 osób
Optymalna ilość osób podczas szkolenia
0 oddziały
Optymalny dojazd z każdej części Polski