Prace w przestrzeniach zamkniętych

Firma BHP Życie zaprasza na praktyczne szkolenia w zakresie wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych. Szkolenie prowadzone jest przez ratowników wysokościowych, na co dzień uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz ekspertów w zakresie ochrony dróg oddechowych, oraz urządzeń pomiarowych.

Szkolenie trwa dwa dni z duża ilością ćwiczeń praktycznych, skupiamy się na sytuacjach awaryjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

separator red

1. Instruktaż i dokumentacja.
2. Wyposażenie techniczne.
3. Budowa stanowisk asekuracyjnych
4. Prowadzenie asekuracji.
5. Przygotowanie do wykonania prac.
6. Przygotowanie stanowiska pracy.
7. Badanie atmosfery/ detektory.
8. Przewietrzanie przestrzeni zamkniętej.
9. Trójnóg – stanowisko ewakuacyjne.
10. Ćwiczenia z budowania alternatywnych stanowisk ewakuacyjnych.
11. Ewakuacja – ćwiczenia.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

separator red
Podczas zajęć dobieramy sprzęt wysokościowy, detektory systemy ewakuacyjne. Sprzęt dobieramy do Państwa potrzeb, budowy zbiorników czy możlwiości wejść do przestrzeni. Podczas zajęć z wyposażenia technicznego nasi specjaliści omawiają zasady bezpiecznego używania sprzętu do prac w przestrzeniach zamkniętych. Podczas naszych szkoleń pracujemy na najnowszym sprzęcie.

BUDOWA STANOWISK ASEKURACYJNYCH

separator red
Nie zawsze standardowe rozwiązania zapewnią możliwość wykonania bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych. Podczas naszych szkoleń oprócz standardowych rozwiązań przedstawiamy rozwiązania alternatywne, które wymagają dobrania odpowiednich punktów kotwienia oraz budowę stanowisk asekuracyjnych.

PROWADZENIE ASEKURACJI

separator red

Asekuracja to nie tylko osoba na powierzchni, to przede wszystkim sprawdzona łączność oraz umiejętność obsługi sprzętu. Każdy z uczestników pod nadzorem naszych ekspertów będzie prowadzić asekurację kolegów.

BADANIE ATMOSFERY, DETEKTOR

separator red

Cześć zajęć prowadzona jest w formie teoretycznej przez ekspertów MSA. Druga część zagadnienia prowadzona jest w formie ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć pokażemy i wytłumaczymy jak działają detektory wielogazowe i eksplozymetry.

Nauczymy pracowników jak wykonywać pomiary oraz prawidłowo interpretować wyniki.

TRÓJNÓG STANOWISKO EWAKUACYJNE

separator red

Trójnóg jest to jedno z podstawowych urządzeń, które powinno być na wyposażeniu każdego zakładu, gdzie występują prace w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczenia na tym stanowisku to przede wszystkim sprawianie trójnoga, dobór funkcji urządzenia do sytuacji, ewakuacja.

EWAKUACJA

separator red
Ćwiczymy pozoracje przygotowane na Państwa obiektach, uczestnicy w drugi dzień szkolenia muszą połączyć zdobytą wiedzę i pomóc koledze w sytuacji awaryjnej.
1 na 1
Na każde 6 osób przypada jeden instruktor
0 oddziały
Optymalny dojazd z każdej części Polski
0 osób
Optymalna ilość osób podczas szkolenia
WYMAGANE BADANIA LEKARSKIE
Do pracy w aparatach ODO
SPRZĘT
Ćwiczysz na najlepszym sprzęcie dostępnym na rynku