Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

dla kadry zarządzającej oraz administratorów budynku

Proponowane szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych oficerów straży pożarnej, inżynierów pożarnictwa, rzeczoznawców. Szkolenie ppoż. dedykowane jest kadrze zarządzającej, służbie BHP, inspektorom ppoż. oraz dla wszystkich zainteresowanych aspektami ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie dla administratorów i kadry zarządzającej ma na celu przedstawienie wymagań stawianych jej przez obowiązujące akty prawne. Podczas zajęć zapewniamy nie tylko część teoretyczną, ale również praktyczną.

Szkolenie ppoż. dla kadry zarządzającej składa się z 10 dynamicznych części, z których każda wnosi inną wartość, zarówno merytoryczną, jak i praktyczną:

Oficer PSP, inżynier pożarnictwa

Zajęcia prowadzone są przez różnych specjalistów, projektantów czy doświadczonych konserwatorów. Dzięki zróżnicowanej kadrze dydaktycznej, zajęcia są dynamiczne i ciekawe. Podczas zajęć omawiane są m.in. następujące tematy:

Nadzór nad urządzeniami przeciwpożarowymi (SSP, PWP, system oddymiania, oświetlenie awaryjne, hydranty, gaśnice, inne. ) – czasookresy przeglądów oraz wykonawstwo zgodne z obowiązującymi przepisami.

Obowiązki właściciela oraz administratora obiektu.

Prawidłowe oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz sprzętu ppoż.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Podczas zajeć szczegółowo omawiamy prametry, tzw. zagrożenia życia. Podczas zajęć rzeczoznawca wyjaśnia obowiązki związane z dostsowaniem obiektów do obecnych wymagań ochrony przeciwpozarowej, ale również wskazuje możliwwości wykonania odstępstwa od przepisów ppoż. na drodze ekspertyzy.

Pokaz użycia i zastosowania gaśnic

Podczas pokazu zostanie dokonana prezentacja technik gaszenia gaśnicami śniegowymi, proszkowymi typu z i x, gaszenie gaśnicami samochodowymi, wodno-pianowymi oraz kocem gaśniczym. Gasić będziemy m.in.: ciecze i małe pożary ciał stałych

Demonstracja Wyrzutu Oleju

Podczas demonstracji każdy uzmysłowi sobie jak groźne może być gaszenie pożaru oleju kuchennego gaśnicą proszkową, nieskuteczne gaśnicą śniegową, a gaszenie wodą może doprowadzić do gwałtownego rozwoju pożaru i spowodować rozległe oparzenia na ciele gaszącego.

Demonstracja Wybuch zbiornika pod ciśnieniem

Podczas demonstracji poczujemy ciepło i falę uderzeniową z rozrywanego zbiornika. Zostaną również przedstawione zagadnienia, związane z postępowaniem podczas pożaru propan-butanu, gazu ziemnego i acetylenu.

POŻAR ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

Każdy z Uczestników  szkolenia samodzielnie podejmuje działania gaśnicze przy pomocy gaśnicy GS 5x tzw. gaśnicy śniegowej.  Ćwiczenie nie tylko uczy gasić urządzenia pod napięciem ale również pokazuje niebezpieczne zjawisko  tzw. wstecznego ciągu towarzszące pożarom przestrzeni zamkniętych np. rozdzielni niskiego napięcia. Przy tym ćwiczeniu trzeba wykorzystać wiedzę z poprzednich części szkolenia. Uczestnicy muszą wybrać gaśnicę przedstawić jej możliwości, skoordynować działania z osobą otwierającą rozdzielnię a przede wszystkim ugasić pożar.

STOP, DROP AND ROLL

Pożar człowieka, podczas ćwiczenia uczestnikom przedstawiamy Brytyjską, technikę gaszenia człowieka. Uczestnicy wydają polecenia płonącej osobie w celu jej zatrzymania a także spowolnienia procesu spalania.  Ponadto uczestnicy szkolenia  zabezpieczeni  w ubrania typu nomex próbuje ugasić płonącego człowieka przy pomoc kocy gaśniczych i gaśnic

Trening Gaszenia

Pod czujnym okiem instruktora, będziemy wspólnie gasić różne grupy pożarów: cieczy, gazu, pożar kosza na śmieci, ciał stałych, monitora komputera, szafy rozdzielczej. Do gaszenia każdy z uczestników użyje wszystkich rodzajów gaśnic dostępnych na rynku

Hydranty 25 i 52

Zajęcia z użycia hydrantu są prowadzone na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Każdy z uczestników ma za zadanie sprawić hydrant zarówno 52 jak i 25. Podczas ćwiczenia przedstawiamy techniki operowania prądem gaśniczym Z, C, Y, a także przeprowadzamy instruktaż z obsługi urządzenia. Ponadto ćwiczenie wykonujemy zespołowo i na czas. Dzięki rywalizacji zwiększamy zaangażowanie uczestników w ćwiczenia. Działania prowadzone są na mokro, uczestnicy muszą zbudować linię gaśniczą z dwóch odcinków 52 i prądownicy umieszczonej w szafce hydrantowej. Na drugim stanowisku uczestnicy muszą sprawić hydrant 25.

KOMORA DYMOWA

Każdy z uczestników będzie miał za zadanie odnaleźć wyjście z zadymionego korytarza naszej komory. Jest ona wypełniona dymem. Przypomina warunki, panujące podczas pożaru. W komorze znajdują się znaki ewakuacyjne, gaśnice oraz głośniki, imitujące pożar. Jednym z założeń jest zorganizowanie ewakuacji grupy osób przez zadymiony korytarz a innym ewakuacja poszkodowanego. Ćwiczenie wpływa na wyobraźnię i przybliża zagrożenie z jakim możemy się spotkać

OPCJA DODATKOWA

POŻAR SAMOCHODU

Uczestnicy szkolenia, po wcześniejszym treningu mają zadanie zorganizować działania ratownicze podczas pożaru samochodu. Jednym z zadań przygotowanym na tym stanowisku jest ewakuacja osoby z samochodu z zakleszczonymi nogami w pedał gazu. Podczas zajęć kursanci zdobędą wiedzę jak przy pomocy klucza do kół, pasów bezpieczeństwa zbudować dźwignię do uwalniania nóg. Nasi trenerzy na tym stanowisku omawiają techniki gaszenia samochodu gaśnicami GP1. Na koniec ćwiczeń uczestnicy szkolenia planują akcję ratowniczą i podejmują działania gaśnicze.

ROZWÓJ POŻARU „DOLL HOUSE”

Podczas zajęć przedstawiamy proces rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamknięty (biuro, mieszkanie, magazyn). Demonstrujemy niebezpieczne zjawiska pożarowe takie jak rozgorzenie, flame over oraz backdraft występujący przy otwarciu drzwi.

Praktyczne szkolenia PPOŻ.

0 m2

Powierzchnia placu

0 m

Odległość od hydrantu

0 V

Zasilanie

0 osób

Optymalna ilość osób podczas szkolenia

0 m

Odległość od gniazdka

0 oddziały

Optymalny dojazd z każdej części Polski

Masz pytania?
Napisz do nas