Konkursy pożarnicze w Brembo

Tym razem zorganizowaliśmy konkurs dedykowany uczestnikom eventu. Ich pierwszym zadaniem było ugaszenie pożaru za pomocą gaśnic samochodowych. Jak widać na załączonych zdjęciach, niektórzy potraktowali gaśnicę jak szpadę, inni zaś jak… karabin. Prócz nauki obsługi gaśnic, zabawa miała na celu zintegrowanie uczestników imprezy poprzez wspólne działania gaśnicze.

Oceniana była technika gaszenia, organizacja działań oraz współpraca w zespole. Po ugaszeniu pożaru uczestnicy przechodzili do kolejnego wyzwania- komory dymowej. Drużyny miały za zadanie odnaleźć sprzęt gaśniczy i klucz do wyjścia ewakuacyjnego. Sprzęt rozmieszczony był w zadymionej komorze o długości 8 m, w której widoczność wynosiła maksymalnie 10 cm. Punktami orientacyjnymi były jedynie znaki ewakuacyjne. Rekord w szukaniu sprzętu w zadymieniu wyniósł 4 minuty.

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *