Praktyczne szkolenia ppoż. w Krakowie

Innowacyjne praktyczne szkolenia ppoż. prowadzone były przez Oficerów Straży Pożarnej przy użyciu trenażera pożarów. Podczas szkoleń ppoż. w Krakowie przedstawiliśmy nasz zupełnie nowy program szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Program szkoleń ppoż. składał się z 12 części

Część I

Zajęcia teoretyczne z prowadzenie ewakuacji i organizacji działań podczas ewakuacji budynku. Podczas dwu godzinnego wykładu omówiliśmy zagadnienia z organizacji i prowadzenia ewakuacji na przykładzie obiektów przemysłowych. Podczas szkolenia wskazaliśmy inne możliwości prowadzenia ewakuacji budynków administracyjno-biurowych, nie tylko na zewnątrz obiektu do miejsca zbiórki. Przedstawiliśmy ewakuację do sąsiedniej strefy tzw. relokację, omówiliśmy podział na strefy pożarowe oraz funkcji zamknięć pożarowych w aspektach ewakuacji.

Zajęcia praktyczne z użycia gaśnic, trwały 3 godziny. Podczas zajęć ppoż. przedstawiliśmy następujące zagadnienia:

Część II

Wybuch oleju (wykipienie oleju) – Dzięki specjalnemu urządzeniu podłączonemu do trenażera pożaru, pokazaliśmy uczestnikom szkolenia jak zgasić olej stosowany w urządzeniach kuchennych (grupa pożarów F). Ponadto zrobiliśmy to czego nie powinno się robić czyli dolaliśmy H2O do płonącego oleju. Efekty był słup ognia na wysokość 4 m. Podczas tej części nasi strażacy omawiają zjawisko oraz przedstawiają konsekwencje nieprawidłowo zastosowanych środków gaśniczych.

Część III

Wybuch zbiornika – w specjalnej klatce wysadzamy zbiornik ciśnieniowy, uczestnicy mogą poczuć falę uderzeniową oraz ciepło z rozrywanego zbiornika z acetonem.

Część IV

Pożar butli z gazem- jak najlepiej pokazać uczestnikom jak zgasić gaz, najlepiej podpalić gaz , wydobywający się na zaworze butli 11 kg. Podczas tego szkolenia sprawdzamy różne domowe techniki gaszenia, które przedstawiali nam w Krakowie nasi Uczestnicy szkolenia ppoż. Ponadto spróbowaliśmy zgasić gaz gaśnicą proszkowa i śniegową.

 

Część V

Pożar szafy elektrycznej- praktyczne szkolenie z gaszenia urządzeń pod napięciem, to najlepsza lekcja dla uczestników szkolenia w zakresie zwalczania pożarów. Podczas zajęć uczestnicy muszą dobrać odpowiedni rodzaj środka gaśniczego, otworzyć w odpowiedni sposób szafę która jest przestrzenią zamkniętą, i obowiązują zasady gaszenia jak w przestrzeniach zamkniętych.

Część VI

Gaszenie gaśnicami proszkowymi, podczas zajęć używaliśmy gaśnicy typu x, pokazaliśmy prawidłowe techniki używania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Część VII

Pożar urządzenia komputerowego, dzięki atrapie monitora pokazaliśmy uczestnikom szkolenia ppoż. w Krakowie w jaki sposób obsługiwać gaśnice GSE 2x. Uczestnicy szkolenia ppoż. mogli sprawdzić co spowoduje obrócenie gaśnicy o 180 st, i jaka jest temperatura na wyjściu dyszy.

Część VIII

Pożar samochodu- podczas tego ćwiczenia z gaszenia samochodu przedstawiliśmy, budowę gaśnicy samochodowej, taktykę gaszenia gaśnicą samochodową oraz użycie gaśnicy, uczestnicy mieli zadanie użyć kilku gaśnic i skutecznie zgasić pożar.

Część IX

Odbezpiecz-zabezpiecz gaśnicę- podczas tego ćwiczenia każdy uczestnik szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej otrzymała swoją 6l piękną, czerwoną gaśnicę. Osobiście uważam że jest to najważniejsza część szkolenia, dzięki niej uczestnicy szkolenia ppoż. w Krakowie poznali technikę prawidłowego odbezpieczenia gaśnic.

Część X

Gaszenie zespołowe- uczestnicy praktycznego szkolenia ppoż. w Krakowie mieli okazję przećwiczyć intensywne podawanie środka gaśniczego przy użyciu dwóch gaśnic.

Część XI

Słynna bojówka – Bojówka jest to nic innego jak szkolenie z użycia hydrantu HP 52 oraz HP 25. Hym trzeba powiedzieć otwarcie jest to szkolenie poprzez rywalizację, jak wyglądają wyniki poszczególnych firm można sprawdzić choćby tutaj www.bhpzycie.com zakładka mapa szkoleń.

Część XII

4 strony świata, podczas szkolenia ppoż. w Krakowie uczestnicy szkolenia ppoż. ćwiczyli kierowanie ewakuacją. Na czym polega ćwiczenie, na wydzielonym placu rozstawiamy stojaki na gaśnicę z oznakowaniem zgodnym z normą 7010. 4 Stojaki i 4 gaśnice wyznaczają nam powierzchnie terenu ćwiczeń, dodatkowo w odległości 10 m od naszego kwadratu znajduje się hydrant, zadymiony namiot, rop i stojak na miejsce zbiórki. Ćwiczenie proste trzeba tylko zarządzić 20 uczestnikami, i wykonać zadania zgodnie z regułami ppoż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *