Szkolenia BHP w Poznaniu dla pracowników administracyjno-biurowych

Tym razem przeprowadziliśmy szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w Poznaniu. Szkolenie odbywało się w starej wieży lotniczej, co dla naszych trenerów również było zaskoczeniem, ale i ciekawym przeżyciem.

Szkolenie BHP rozpoczęliśmy jak zwykle od rozmowy z naszymi uczestnikami czym dla nich jest BHP. Nasz specjalista z wieloletnim doświadczeniem w służbach ratowniczych przybliżył wypadki, których skutkiem było brak tzw. BHP.

Kolejną tematyką budzącą żywe zainteresowanie były wypadki w pracy, stres w pracy oraz sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Podczas zajęć BHP prowadzonych przez naszego specjalisty ds. BHP można było również dowiedzieć o prawidłowej organizacji pracy przy komputerze i o chorobach zawodowych.

Szkolenia BHP w Poznaniu i ochrona przeciwpożarowa

W czasie szkolenia BHP w Poznaniu duży nacisk położyliśmy na moduł ochrony przeciwpożarowej rozszerzony o zajęcia praktyczne w zakresie zwalczania pożarów. Szkolenie prowadzone było przez oficera Straży Pożarnej.

Wszyscy uczestnicy prowadzonego przez nas szkolenia ppoż. (w ramach programu szkolenia BHP) używali gaśnicy proszkowej, gaśnicy samochodowej, gaśnicy wodno-pianowej oraz gaśnicy śniegowej.

W trakcie innowacyjnego szkolenia okresowego BHP gasiliśmy rozdzielnie elektryczną, monitor, rozlaną ciecz palną, pożar grupy A, C, a także używaliśmy hydrantu wewnętrznego 25 i 52. Na koniec modułu szkolenia ppoż. przedstawiliśmy dwa ciekawe pożarowo niebezpieczne zjawiska.

Na zakończenie szkolenia BHP odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy, prowadzone przez ratownika medycznego. Moduł z pierwszej pomocy zawierał ćwiczenia na fantomie medycznym, ćwiczenia z AED, obsługę apteczek, prowadzeni resuscytacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *