Szkolenia otwarte ppoż i szkolenia pierwszej pomocy

Tym razem podczas szkoleń otwartych w zakresie zwalczania pożarów nie tylko gasiliśmy i prowadziliśmy ewakuację z zadymionego pomieszczenia, ale również udzielaliśmy pierwszej pomocy przy użyciu AED.

Podczas ostatniego otwartego szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji nasi kursanci nie przestraszyli się nawet deszczu, który towarzyszył szkoleniu i podejmowali z wielkim zaangażowaniem działania ratowniczo-gaśnicze. Dzięki naszemu innowacyjnemu trenażerowi pożarów GFT 400 była możliwość przeprowadzenia szkolenia nawet w ulewną pogodę.

Szkolenia pierwszej pomocy – część teoretyczna

Całe szkolenie standardowo zaczęło się od wykładu z psychologicznych aspektów ewakuacji, który trwał około 1 godzin. Następnie przedstawialiśmy ewakuację, jako następstwo zagrożenia życia, a nie konieczności spełnienia wymagań § 17. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Szkolenia pierwszej pomocy - wykłady

Takie podejście podczas szkoleń daje choćby w części obraz, co może się wydarzyć, a także jak się mogą zachować ludzie podczas ewakuacji. Omówiliśmy kilka przypadków ewakuacji oraz wskazaliśmy na planach punkty problematyczne pod względem tworzenia się przewężeń oraz powstawania paniki.

Standardowo zostały omówione obowiązki kierowników ewakuacji i tak zwanych kierowników stref. Ponadto został omówiony dokument regulujący ewakuację w firmie czyli Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, a dokładnie szczegółowe procedury obowiązujące w instrukcji bezpieczenstwa pożarowego.

Szkolenia pierwsze pomocy – część praktyczna

Podczas części praktycznej jak zwykle wiele się działo, zostało zadymione pomieszczenie, uczestnicy szkolenia mieli okazję, odnaleźć poszkodowanego w zadymionym pomieszczeniu, przeprowadzić ewakuację dziecka, odszukać gaśnicę, a dowodzący musiał koordynować ich działania.

Scenariusz ćwiczeń zapewnił uczestnikom dodatkowych emocji, podczas ewakuacji doszło do zatrzymania krążenia u dziecka, uczestnicy musieli się zmierzyć z obsługą AED i z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Po ewakuacji koordynator przeliczył wszystkich i zameldował oficerowi o ilości osób ewakuowanych. Następnie przystąpiono do pokazu zjawisk niebezpiecznie pożarowych i działań gaśniczych zarówno przy pomocy gaśnic jak i hydrantów.

Dowiedz się więcej na temat prowadzonych przez nas szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy – szkolenia pierwsza pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *