Event BHP Warszawa

W czerwcu 2016 mieliśmy zaszczyt być organizatorem event BHP Warszawa dla firmy Siemens. Event BHP Warszawa został przeprowadzony dla pracowników siedziby głównej. Podczas całodniowego eventu położyliśmy nacisk na praktyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.

Event pracowniczy rozpoczął się od próbnego alarmu ewakuacyjnego. Kierownicy ewakuacji tym razem mieli dość utrudnione zadanie, musieli wykazać się umiejętnościami kierowania tłumem oraz wydawania komunikatów poprzez megafonach. Zadanie polegało na przekierowaniu tłumu z różnych miejsc zbiórki na miejsce awaryjne. Na awaryjnym miejscu zbiórki, dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy zajęcia integracyjne.

 

Program szkoleń ppoż i pierwszej pomocy na event BHP Warszawa

 

 • Pożar samochodu – podczas eventu zademonstrowaliśmy taktykę działań podczas pożaru samochodu. Uczestnicy imprezy integracyjnej mieli okazję zobaczyć co należy zrobić podczas pożaru samochodu, gdy pozostaje w nim uwieziona osoba. W szkoleniu został wykorzystany sprzęt który posiada każdy kierowca. Instruktor wskazał na bezpieczeństwo własne, poprzez oznakowanie miejsca działań, założenie kamizelki ostrzegawczej oraz rękawiczek. W między czasie, dzięki użyciu ładunków pirotechnicznych doszło do zapłonu pojazdu wewnątrz którego znajdowała się żywa lecz nieprzytomna osoba. Instruktor zorganizował trzy gaśnice w celu podjęcia próby gaszenia, niestety działania okazały się nieskuteczne. Podczas działań ratunkowych, została zadysponowana straż pożarna, w międzyczasie instruktorzy podjęli próbę uwolnienia rannego. W tym zadaniu szkoleniowym, zademonstrowaliśmy techniki wybijania szyb przy pomocy klucza do kół, gaśnicy samochodowej oraz zbijaka do szyb. Po dokonaniu dostępu do „rannego kierowcy – pozoranta”, okazało się, że ma on zakleszczoną nogę przez pedał sprzęgła, tu zademonstrowaliśmy sposób wykorzystania pasów bezpieczeństwa i drzwi do wykonania dźwigni odciągowej. Po uwolnieniu „poszkodowanego”, rozpoczęto udzielanie pierwszej pomocy, w którym zademonstrowano pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymania krążenia, oraz wielourazowych uszkodzeń ciała.
 • Pokaz działań Straży Pożarnej – pokaz zakończył się gaszeniem objętego pożarem auta przez Strażaków. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak wyglądają działania zawodowców. Dodatkowo strażacy zademonstrowali działania w zakresie ratownictwa technicznego.
 • Pokaz zjawisk pożarowo niebezpiecznych.
  Wybuchy zademonstrowane podczas eventu pracowniczego wstrząsnęły uczestnikami. Silny wybuch zbiornika pod ciśnieniem ujawnił zagrożenie, jakie wynika z użytkowania gazów palnych. Wyrzut oleju spowodowany użyciem niewłaściwego środka gaśniczego uzmysłowił istotę właściwego doboru urządzeń gaśniczych do występujących w firmie i nie tylko, materiałów palnych.
 • Techniki gaszenia – uczestnicy mieli okazję użycia gaśnic śniegowych, 50 gaśnic samochodowych i niemal 250 gaśnic wodno-pianowych. Podczas eventu pracowniczego przygotowaliśmy stanowisko do prowadzenia działań gaśniczych, praktycznej nauki gaszenia. Uczestnicy mieli szeroki wachlarz możliwości gaszenia.
  Na trenażerze pożarów przygotowaliśmy następujące stanowiska: gaszenie urządzeń pod napięciem (szafa elektryczna) , gaszenie małych pożarów (kosze na śmieci), gaszenie rozlewisk cieczy, gaszenie gazu. Największym zainteresowaniem cieszyły się gaśnice samochodowe, uczestnicy mieli okazję zobaczyć od srodka, jak zbudowane jest dana gaśnica.
 • Komora dymowa – podczas eventu jednym z zadań przygotowanych dla uczestników było odnalezienie gaśnicy w zadymionym pomieszczeniu. Celem zadania było zobrazowanie warunków panujących podczas pożaru, oraz uzmysłowienie uczestnikom z jakimi warunkami i zagrożeniem mogą mieć do czynienia. Zadanie wymagało od kursantów zorganizowania działań poszukiwawczych w zadymionym 8 m korytarzu. Przeszkody umieszczone wewnątrz komory dymowej utrudniały wykonanie zadania. Ponadto wewnątrz komory były przygotowane utrudnienia w postaci dźwięków i świateł.
 • Pierwsza pomoc – Pierwsza pomoc w przypadku wypadków drogowych. Firma BHP Życie przygotowała dla uczestników dnia bezpieczeństwa stanowisko do udzielania pierwszej pomocy. Na stanowisku z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy uczestnicy odgrywali scenki. Jednym z założeń był wypadek samochodowy. W pierwszej kolejności uczestnicy musieli przy pomocy odpowiednich technik ratowniczych wydobyć poszkodowanego z wnętrza pojazdu. Tu przydatny był fantom trauma, który obrazował urazy ciała. Na dodatek, sytuacja się komplikowała w miarę rozwoju działań ratowniczych. Na tylnym siedzeniu znajdowało się dziecko w foteliku, z zatrzymanym krążeniem, naprawdę było nerwowo. Na szczęście nad wszystkim czuwał nasz ratownik medyczny.
 • Nauka gaszenia hydrantami wewnętrznymi – Ćwiczenie podczas dnia bezpieczeństwa miało na celu nauczyć uczestników jak zbudować linię gaśniczą w najgorszym scenariuszu, czyli gdy każdy element linii gaśniczej występuje osobno. Po szczegółowym omówieniu zadania, przyszedł czas na sprawienie linii gaśniczej. Tu uczestnicy musieli na początek podzielić się obowiązkami jak przystało na strażacką bojówkę, a następnie zespołowo sprawić linię gaśniczą. Tym razem udało się bez zmoczenia wodą sprawiających linię . Zadanie wykonano popranie, co widać na załączonym zdjęciu, woda poleciała.

Zobacz film z naszego szkolenia: Dzień Bezpieczeństwa BHP Życie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *