Ewakuacja osoby odpowiedzialne

Każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w swoim zakładzie pracy pracowników do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. (art. 2091 § 1 pkt 2 k.p.).

Zamiarem tego wpisu nie jest omówienie przepisu jak to zrobić, oraz jakie są konsekwencje prawne nie wyznaczenia takich osób. W trakcie niniejszego artykułu postaram się udowodnić dlaczego jest to ważne, oraz jak takie osoby mogą realnie zwiększyć bezpieczeństwo w firmie.

Zachowanie ludzi podczas alarmu pożarowego


Tłumaczenie  nagrania opracowane przez firmę BHP ŻYCIE na podstawie filmu . Human behaviour during a fire alarm | iHASCO

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii (2002 r.), wyraźnie wskazują, że kierownik ewakuacji przyspieszy proces decyzyjny o ewakuacji. Dotyczy to zwłaszcza budynków, gdzie zainstalowany jest tylko system sygnalizacji pożarowej, oparty na alarmowaniu sygnałem dźwiękowym (brak dźwiękowego systemu ostrzegawczego komunikatem ). Badania zostały przeprowadzone na użytkownikach budynku nieznających obiektu, oraz tych, którzy nie przechodzili szkoleń w zakresie ewakuacyjnym w tym budynku.

Czas reakcji na alarm pożarowy,  pracowników znających obiekt i przechodzących szkolenia w zakresie ewakuacji.

Nasuwa się pytanie, jak będą reagować pracownicy znający obiekt i przechodzący szkolenia.    Według normy brytyjskiej PD 7974-6 (Annex c) czas reakcji  ostatniej osoby będzie wynosił 2 minuty, pod warunkiem, że regularnie są prowadzone szkolenia, oraz ćwiczenia w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów. W przypadku braku takich ćwiczeń, czas reakcji ostatniej osoby na alarm pożarowy, norma wskazuje, że potrwa ponad 15 minut. Poniżej można zobaczyć jak szybko rozwija się przykładowy pożar, aby zrozumieć, że takie zarządzanie ochroną przeciwpożarową może doprowadzić do tragedii.

Osoba wyznaczona do ewakuacji która uratowała 2700 osób.

Kolejnym, żywym dowodem o konieczności i potrzebie wyznaczania osób do zwalczania pożarów jest historia człowieka, który uratował 2700 osób.

Cyril Richard Rescorla, emerytowany żołnierz pracował na stanowisku dyrektora ochrony World Trade Center. Zaraz po zatrudnieniu poprosił swojego kolegę z wojska   służącego w siłach specjalnych, by ocenił ewentualne zagrożenia dla budynku WTC. Jako słaby punkt podano garaże, jednak raportem nikt się nie przejął.

„W 1993 roku furgonetka wyładowana ładunkami wybuchowymi eksplodowała 30 stóp (niecałe 10 m) od miejsca, które podano w raporcie. Podczas pierwszego ataku terrorystycznego Rescorla pracował w wieży. Od tego czasu wciąż obawiał się, że budynek zostanie zaatakowany po raz kolejny. (O czym opowiada m. in. w filmie dokumentalnym „The Voice of the Prophet”). Gdy Rescorla został szefem ochrony banku inwestycyjnego Morgan Stanley, nalegał by, Dean Witter przeniósł siedzibę instytucji w inne miejsce, ponieważ następny atak przeprowadzony zostanie z powietrza.

Jedyne co udało mu się osiągnąć, to próbne alarmy przeprowadzane dwa razy do roku, które u większości pracowników wzbudzały delikatnie mówiąc uśmiech „pod wąsem”, ale dzięki którym ostatecznie w dzień ataku każdy już wiedział co ma robić. Natychmiast po uderzeniu przez samolot w pierwszą wieże, Rescorla kazał opuszczać biurowiec dwójkami, pomimo ogólnego komunikatu, by każdy pozostał na swoim miejscu. To właśnie przez opieszałość zginęło wielu ludzi, ofiar WTC… sparaliżowanych i niezdolnych do działania, lub celowo pozostających przed komputerem…” bo przecież trzeba dokończyć maila!”.

Okazało się, że personel firmy Morgan Stanley był tak dobrze wyszkolony, (Rick nie uznawał żadnych sprzeciwów, od wszystkich wymagał wojskowej dokładności, kierując się zasadą „ośmiu ‘P’”: “Proper prior planning and preparation prevents piss-poor performance”) że zginęło tylko kilka osób z prawie trzech tysięcy pracowników, w tym sam 62-letni Rescorla.”

Fragment tekstu z artykułu Rick Rescorla. Zapomniany anioł stróż WTC

Oprócz wyżej wymienionych dowodów, historii i badań naukowych wspomnę tylko że i w mojej służbie miałem do czynienia z bohaterami, którzy swoją postawą uratowali życie wielu osób, podczas ewakuacji budynków.  Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszymi szkoleniami w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

https://bhpzycie.com/akademia-gaszenia/szkolenie-ppoz-dla-osob-wyznaczonych-do-ewakuacji-i-zwalczania-pozarow/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *