Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Ustronianka

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego szyta na miarę twoich potrzeb !

Firma BHP Życie opracowała instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów produkcyjno-magazynowych firmy Ustronianka sp. z o.o. Biała (Prudnik) woj. Opolskie. Dzięki współpracy służby bhp instrukcja stała się głównym dokumentem regulującym zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. Usystematyzowała m.in. czasookresy, koszty i odpowiedzialnych za przeglądy ppoż., sposób wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych. Instrukcja dotyczy nie tylko stałych użytkowników obiektu, ale również firmy zewnętrzne wykonujące pracę w zakładzie produkcyjnym.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana przez naszych specjalistów jest trzonem systemowego podejścia do spraw bezpieczeństwa pożarowego w firmie. Dzięki ścisłej współpracy służby BHP udało nam się przebrnąć przez procedury obowiązujące w firmie i dostosować tak instrukcję, że stała się integralną częścią systemu bezpieczeństwa w firmie. Dzięki takiemu podejściu zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wskazują jednoznaczne i indywidualne rozwiązania, przygotowane pod konkretną firmę.

Instrukcja bezpiczeństwa pożarowego - schemat

Rozbudowa obiektu a instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Obiekty przemysłowe niejednokrotnie mają skomplikowaną budowę. W szczególności, gdy zakład rozwija się na przełomie kilkudziesięciu lat. Jak należy podejść do takiego obiektu?
Jakimi przepisami należy się kierować pisząc Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla kompleksu budynków stanowiącego jedną strefę pożarową?

Przede wszystkim musimy spojrzeć na zakład całościowo, należy zapoznać się z:

  • Dokumentacją projektową.
  • Istniejącą dokumentacją techniczną obiektu.
  • Ekspertyzami ppoż. (jeżeli takie istnieją).
  • Przeglądami technicznymi obiektu.
  • Kartami charakterystyk składowanych materiałów.

Po weryfikacji dokumentacji następuję ustalenie występujących stref przeciwpożarowych. I tu nie jedno krotnie powstaje problem. Pamiętajmy, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest ekspertyzą a dokumentem, który przedstawia stan faktyczny w obiekcie. Należy konkretnie wskazać jaka jest powierzchnia strefy pożarowej a następnie określić czy strefa mieści się w ustawowej wielkości. Co w przypadku, gdy przekracza dopuszczalną powierzchnię? Pozostaje wykonanie ekspertyzy lub dostosowanie obiektu na podstawie projektu budowlanego określającego zakres prac dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów.

Obciążenie ogniowe w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Jakie przyjąć obciążenie ogniowe w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu produkcyjno-magazynowego?

Najprostszym rozwiązaniem jest sprawdzić w dokumentacji projektowej przewidywane obciążenie ogniowe i przyjąć daną wartość w Instrukcji. Jednak czy to wszystko? Powstaje problem innego rodzaju, w toku produkcji zmieniają się stosowane substancje, należy szczegółowo określić ilość składowanego materiału palnego w hali czy magazynie. Zapis wartości np. 500 MJ/m2 użytkownikowi nie mówi ile, materiału palnego może składować by nie przekroczyć danej wartości. Oprócz podania wartości obciążenia ogniowego trzeba wskazać np. ilość palet z materiałem albo ilość litrów farby, która będzie odpowiadać naszemu obciążeniu.

Pomieszczenia funkcjonalnie powiązane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Należy pamiętać, że „pomieszczenia funkcjonalnie powiązane” to np.: biuro majstrów w hali produkcyjnej, a nie jak często jest to interpretowane II kondygnacyjny budynek biurowy połączony z halą magazynową stanowiący jedna strefę. W takim przypadku obiekt produkcyjno-magazynowy musi spełniać wymogi ZL, które są bardziej rygorystyczne. I tu zależności od obiektu i złożoności problemu może okazać się że najtańszym rozwiązaniem jest podzielenie obiektu na strefę ZL III i PM . I tu zaznaczę ,że instrukcja oczywiście nie określa szczegółowego przebiegu takiego wydzielania. Natomiast określa stan faktyczny oraz niezgodność z przepisami.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy pisać według obecnie obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opisuje stan faktyczny ochrony przeciwpożarowej obiektu, odnosząc się do aktualnych wymagań prawnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *