Praktyczne szkolenia ppoż w Piotrkowie Trybunalskim

Po raz kolejny w grudniowy dzień mieliśmy niezwykła przyjemność przeprowadzić innowacyjne szkolenia ppoż. dla pracowników firmy Cooper Standard Automotive Piotrków Sp. z o.o. Szkolenie zrealizowane zostało dla 40 pracowników dla dwóch zmian roboczych.

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe dla jednej grupy trwało 2 godziny. W takich warunkach pogodowych (niska temperatura) wydawało się to niezwykle długo, lecz płomień z naszego trenażera pożarów GFT 400 oraz pasja naszych trenerów rozgrzały uczestników szkolenia (co widać na załączonych zdjęciach).

Cel praktycznego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Praktyczne szkolenie ppoż. ma na celu nauczyć ludzi gasić pożar i tu nadmienię, że użycie gaśnicy jest niezwykle proste. Ugaszenie pożaru już natomiast nie jest takie łatwe, o czym się wielokrotnie przekonałem podczas służby w PSP a także podczas naszych praktycznych szkoleń ppoż.

Praktyczne szkolenia ppoż w Piotrkowie Trybunalskim

Budowanie zespołu / Komora dymowa

W Piotrkowie Trybunalskim zaczęliśmy szkolenie od budowy zespołu, który odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu działań gaśniczych. Zadania w komorze ewakuacyjnej pozwoliły zjednoczyć grupę, nic nie łączy ludzi bardziej jak chęć przetrwania. Pośrednim celem było zobrazowanie warunków panujących podczas pożaru oraz uzmysłowienie uczestnikom, z czym mogą mieć do czynienia. Zadanie wymagało od kursantów zorganizowania ewakuacji przez zadymiony 8 m korytarz. Przeszkody umieszczone wewnątrz komory dymowej utrudniały wykonanie zadania. ( „I tu jedna grupa mnie zaskoczyła. Doszła do końca korytarza i zamiast wyjść zawróciła z powrotem. Ja byłem pośród nich, a że z każdej strony mnie trzymali za rękę, powodowało to, że nie miałem punktu odniesienia i sam straciłem orientację”).

Pokaz zjawisk pożarowo niebezpiecznych

Wybuchy zademonstrowane podczas szkolenia wstrząsnęły uczestnikami. Silny wybuch zbiornika pod ciśnieniem ujawnił zagrożenie, jakie wynika z użytkowania gazów palnych. Wyrzut oleju spowodowany użyciem niewłaściwego środka gaśniczego uzmysłowił istotę właściwego doboru urządzeń gaśniczych do występujących w firmie materiałów palnych.

Nauka gaszenia gaśnicami

Kiedyś na jednym z praktycznych szkoleń ppoż. w fabryce słodyczy Ferrero , inspektor BHP uczestnicząc w naszych zajęciach, porównał grupy pożarów A,B,C do stanów skupienia do stanu stałego, ciekłego, gazowego. Podczas naszego szkolenia uczestnicy mieli okazję gasić trzy grupy pożarów oraz urządzenia elektryczne:

  • Pożar szafy elektrycznej przy użyciu gaśnic śniegowych
  • Pożar cieczy palnych przy użyciu gaśnic wodno-pianowych
  • Pożar ciał stałych – przy użyciu gaśnic proszkowych
  • Oraz pożar gazu palnego

Nauka gaszenia hydrantami wewnętrznymi

  • Hydrant wewnętrzny 52 powszechnie występujący w budynkach magazynowych a także w starszych budynkach administracyjno-biurowych, został rozłączony na prądownicę, wąż, oraz nasadę zasilającą. Ćwiczenie miało na celu nauczyć uczestników jak zbudować linię gaśniczą w najgorszym scenariuszu, czyli gdy każdy element linii gaśniczej występuje osobno. Po szczegółowym omówieniu zadania, przyszedł czas na sprawienie linii gaśniczej. I tu uczestnicy musieli na początek podzielić się obowiązkami jak przystało na strażacką bojówkę a następnie zespołowo sprawić linię gaśniczą. Tym razem nikt nie został mokry. Zadanie wykonano popranie, jak widać na załączonym zdjęciu woda poleciała.
  • Hydrant wewnętrzny 25, występujący w nowo wybudowanych budynkach administracyjno-biurowych. Nasi uczestnicy używali hydrantu do gaszenia pożaru, podawali zarówno prąd zwarty jak i rozproszony. Ponadto zostały wskazane różnice w użytkowaniu pomiędzy hydrantami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *