Praktyczne szkolenia ppoż w Warszawie

Grudzień a my wciąż prowadzimy szkolenia, tym razem szkolenie przeciwpożarowe zostało zorganizowane w formie zamkniętej dla naszego klienta w Warszawie.

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe trwało 2 godziny i pomimo niskiej temperatury na zewnątrz nie daliśmy zmarznąć naszym kursantom. Szkolenie podzielone było na cztery części:

 • Pokaz zjawisk pożarowo niebezpiecznych.
 • Nauka gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym.
 • Nauka gaszenia hydrantami wewnętrznymi.
 • Komora dymowa.

Pokaz zjawisk pożarowo niebezpiecznych

 • Podczas szkolenia omówiliśmy niebezpieczeństwa związane z cieczami i gazami palnymi, zademonstrowaliśmy wybuch zbiornika pod ciśnieniem ponadto omówiliśmy taktykę działań gaśniczych w przypadku pożaru zbiorników ciśnieniowych (acetylen, propan-butan, gaz ziemny).
 • Pożary dotykają nas nie tylko w firmach, ale również w naszych domach, w celu uzmysłowienia uczestnikom jak silny i gwałtowny jest pożar, pokazaliśmy wyrzut oleju (wybuch oleju) oraz wskazaliśmy taktykę działań gaśniczych podczas tego zjawiska.

Praktyczne szkolenia ppoż w Warszawie

Nauka gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym

 • Gaśnica gaśnicy nie równa, podczas szkolenia można było się przekonać jak działa gaśnica śniegowa w aspekcie gaszenia urządzeń elektrycznych. Na specjalnie zaprojektowanej szafie elektrycznej ( po otworzeniu drzwiczek płomień wychodzi na kursanta). Uczyliśmy jak zbijać płomienie i gasić takie urządzenia. Wszystko pod czujnym okiem instruktora.
 • Gaśnice proszkowe typu z i typu x zostały rozkręcone na części pierwsze, potem złożone następnie użyte. Uczestnicy praktycznego szkolenia przeciwpożarowego podejmowali skuteczne działania gaśnicze. Podczas małego pożaru (pożar kosza), została zademonstrowana pulsacyjna technika podawania środka gaśniczego. Natomiast podczas dużego pożaru, w naszym przypadku pożar cieczy używaliśmy kilku gaśnic naraz.
 • Gaśnice wodno-pianowe, podczas tego ćwiczenia uczestnicy wyrabiają sobie nawyki działania zespołowego, każdy z uczestników otrzymała gaśnicę i musiał wykonać określone przez instruktora zadanie (gaszenie).

Praktyczne szkolenia ppoż w Warszawie - Nauka gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym

Nauka gaszenia hydrantami wewnętrznymi

 • Hydrant wewnętrzny 52 powszechnie występujący w budynkach magazynowych a także w starszych budynkach administracyjno-biurowych, został rozłączony na prądownicę, wąż, oraz nasadę zasilającą. Ćwiczenie miało na celu nauczyć uczestników jak zbudować linię gaśniczą w najgorszym scenariuszu, czyli gdy każdy element linii gaśniczej występuje osobno. Po szczegółowym omówieniu zadania, przyszedł czas na sprawienie linii gaśniczej. I tu uczestnicy musieli na początek podzielić się obowiązkami jak przystało na strażacką bojówkę a następnie zespołowo sprawić linię gaśniczą. Tym razem nikt nie został mokry. Zadanie wykonano popranie, jak widać na załączonym zdjęciu woda poleciała.
 • Hydrant wewnętrzny 25, występujący w nowo wybudowanych budynkach administracyjno-biurowych. Nasi uczestnicy używali hydrantu do gaszenia pożaru, podawali zarówno prąd zwarty jak i rozproszony. Ponadto zostały wskazane różnice w użytkowaniu pomiędzy hydrantami.

Komora dymowa

 • Ewakuacja przez zadymione pomieszczenia jest niezwykle trudna i wymaga przeszkolenia personelu na wypadek takiego zagrożenia. Nasi uczestnicy szkolenia zorganizowali a następnie przeprowadzili osoby przez zadymiony korytarz ( w specjalnej komorze dymowej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *