Szkolenia ppoż w Opolu

Szkolenie ppoż teoretyczne oraz praktyczne ze zwalczania pożarów oraz ewakuacji w Opolu.

Może się wydawać, że problem pożaru nas nie dotyczy albo nigdy nie wystąpi w naszej firmie. Nic bardziej mylnego – nie znamy dnia ani godziny. I w momencie, gdy ta chwila nastąpi lepiej mieć na pokładzie przeszkolonych pracowników w zakresie zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji.

Pamiętajcie państwo, że zapobieganie powstawania pożarów to nie tylko zabezpieczenia techniczne takie jak: system sygnalizacji pożarowej, system oddymiania czy wydzielenia pożarowe, ale również świadomość pracowników o przyczynach i skutkach powstania pożaru (również prawnych) oraz umiejętność podejmowania działań gaśniczych.

Tym razem zorganizowaliśmy szkolenie ppoż dla jednej z firm w Opolu w trosce o życie i zdrowie ich pracowników jak i bezpieczeństwo pożarowe całej firmy.

Szkolenie składało się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Osobno dla kadry zarządzającej osobno dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Zagrożenia takie same, ale jakże inne zadania i obowiązki z tego wynikające.

Szkolenia ppoż w Opolu dla kadry zarządzającej

Celem szkolenia  było:

 • Przedstawienie zagadnień prawnych i odpowiedzialności za ochronę przeciwpożarową.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Organizacja i prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych.
 • Zasady organizacji ewakuacji pracowników w zakładzie pracy i jej aspekty psychologiczne.
 • Sposoby sprawdzania ewakuacji (ewakuacja próbna).
 • Umiejętność czytania i pracowania na planach – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne, scenariusz pożaru.
 • Dobór gaśnic i urządzeń pożarowych dla poszczególnych obiektów – zagadnienia prawne.
 • Omówienie urządzeń przeciwpożarowych, zasady działania, czasookresów poddawania ich konserwacji (awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pożarowej, system oddymiania, stałe systemy gaśnicze, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydranty).
 • Zasady organizacji ewakuacji pracowników w zakładzie pracy.
 • Dowodzenie akcją gaśniczą do momentu przyjazdu pierwszej jednostki straży pożarnej (zwalczanie pożarów).
 • Użycie podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Obsługa urządzeń pożarowych

Szkolenie ppoż w Opolu

Szkolenia ppoż dla pracowników

Celem szkolenia praktycznego dla pracowników było:

 • Przedstawienie zagadnień prawnych i odpowiedzialności za ochronę przeciwpożarową
 • Zapobieganie powstawania pożarom
 • Organizacja i prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych
 • Zasady zachowania się podczas powstania pożarów
 • Powiadamianie służb ratowniczych
 • Ewakuacja i jej aspekty psychologiczne
 • Sposoby ewakuacji osób poszkodowanych
 • Umiejętność czytania planów ewakuacyjnych – kierunek ewakuacji
 • Obsługa urządzeń pożarowych
 • Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Bezpieczeństwo prowadzenia akcji gaśniczej

Część praktyczna pozwoliła scementować wiedzę teoretyczną i wdrożyć ją w życie poprzez:

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji przez zadymiony korytarz (para dyskotekowa)
 • Nauczono kursantów podstaw taktyki gaszenia pożarów
 • Kursanci gasili pożary grupy A, B i C przy użyciu gaśnic proszkowych i wodno-pianowych
 • Zaprezentowano niebezpieczne zjawiska pożarowe – pożar oleju, wybuch zbiornika z gazem palnym
 • Uczestnicy mieli okazję gasić szafę elektryczną przy użyciu gaśnicy śniegowej
 • Nauczono pracowników jak sprawić wąż z szafki hydrantowej oraz przeszkolono ich z taktyki stosowania prądów wody

Szkolenie zakończyło się po około czterech godzinach, pracownicy zostali wyszkoleni i przygotowani do prowadzenia ewakuacji i zwalczania pożarów, a ich pracodawca wypełnił obowiązek nałożony na niego przez ustawodawcę Art. 209 ₁ K.P.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *