Przykłady wypadków w pracy e-learning BHP

Przykłady wypadków w pracy.

Prowadzenie analizy wypadku w pracy jest umiejętnością, z której nie korzystamy na co dzień. Nauka kształtowania tej umiejętności nie tyle co powinna, a wręcz musi opierać się na przykładach. W trakcie szkolenia na platformie e-learningowej mamy do rozwiązania od 3 do 4 przykładów. Kluczem budowania umiejętności jest przedstawienie kilku przykładów, które różnią się fabułą, ale jednocześnie ilustrują wspólne podstawowe zasady, jakie występują w prowadzeniu postępowania powypadkowego. Podejście to nie jest niczym nowym i odkrywczy. Eksperyment Gick i Holyoak 1980 r. nazwał tę technikę przykładami o zróżnicowanym kontekście. Kiedy mózg pracuje nad przetworzeniem kilku przykładów i jednocześnie ma wskazać zbieżności elementów, pamięć długotrwała wyodrębnia wystarczające elastyczne rozumienie zasad, aby mogły zostać przełożone na inne wypadki w pracy. W konsekwencji uczestnik szkolenia będzie w stanie zastosować zasady analizy wypadku poznane na platformie przy zdarzeniu realnym.

 

Jakie używać przykłady na  platformie e-learningowej ?

Odpowiedź znajdziemy w badaniu naukowym Moreno i Ortegano -Layne 2008 r. Panie opracowały lekcję dla nauczycieli akademickich na temat zasad nauczania, dzięki którym studenci będą efektywniej przyswajać treści. Aby ułatwić nauczycielom przełożenie owych zasad na praktyczne działania. Zespół badawczy stworzyły kilka przykładów, które pokazywały, w jaki sposób inni nauczyciele stosowali je w trakcie sowich zajęć. Uczestnicy z grupy kontrolnej nie zobaczyli żadnych przykładów. W pierwszej grupie przykłady zostały zaprezentowane w jednej z trzech form. Tekstowej, w postaci materiału filmowego oraz animacji komputerowej. Następnie nauczyciele wykorzystali test umiejętności, w którym mieli opisać w jaki sposób mogą podnosić efektywność własnej pracy przy zastosowaniu przyswojonych zasad.  Jak myślisz która forma podania przykładów przyczyniła się do najlepszego opanowania treści przez uczestników badania !

Poziom wiedzy autorstwa Artur Kamiński

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *