Szkolenia okresowe BHP Warszawa

Szkolenia okresowe BHP  Warszawa

Wchodzimy w nowy sezon  szkoleń BHP, PP i PPOŻ.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku BHP, nieprzerwanie dopracowujemy programy naszych szkoleń pod kontem ich skuteczności, ale jednocześnie ich atrakcyjności. Zależy nam na budowaniu świadomości kultury pracy w zakresie  bezpieczeństwa zdrowia i życia, oraz ergonomii pracy.

W  lutym tego roku, rozpoczęliśmy realizację szkoleń BHP dla Polskiej Agencji Żeglugi  Powietrznej. Uczestnicy szkolenia okresowego BHP w PAŻP Warszawa otrzymali  bardzo ciekawy program. Program  szkolenia okresowego skompilowany został pod kontem teoretycznych wykładów w formie seminarium.  Szkolenie okresowe połączono z ćwiczeniami praktycznymi  z zakresu pierwszej pomocy przed  medycznej oraz  ppoż.

Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się z użyciem  profesjonalnego sprzętu szkoleniowego. Fantomów PP, AED, trenażerów pożarowych i podręcznego treningowego sprzętu do gaszenia pożarów. Panel zajęć z PP i PPOŻ realizowany jest zgodnie z tezą – angażuj i ucz. Ponieważ wiemy jak  to zrobić,  szkolenia nabierają realnej  i wysoko oceniane są  przez  tych, którzy mieli okazję  poznać  je od strony praktycznej.

Moduł PPOŻ podczas szkolenia okresowego BHP.

Biorąc pod uwagę mroźną aurę ostatnich dni lutego, panel praktycznych ćwiczeń ppoż z użyciem gaśnic  wodno–pianowych,  okazał się dla nas trudnym wyzwaniem, a mróz dodatkowo zniechęcał uczestników do wyjścia na zewnątrz budynku. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu ćwiczeń praktycznych ppoż pod kontem panującej aury , doświadczeniu trenerów i obsługi technicznej, szkolenie przebiegło zgodnie z programem, a obawy uczestników  na koniec ćwiczeń przerodziły się w podziękowania z brawami  za bardzo ciekawe i pouczające szkolenie.

Dla takich chwil warto działać, łamać stereotypy, wdrażać innowacje, aby szkolenia okresowe  BHP niosły ze sobą konkretną korzyść  dla wszystkich osób w nich uczestniczących.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami BHP, szkoleniami z pierwszej pomocy przedmedycznej,  oraz szkoleniami PPOŻ  nie tylko z terenu Warszawy i okolic, ale z całej Polski do kontaktu z nami.  Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania z zakresu naszych szkoleń,  doradzimy, rozwiejemy wątpliwości, a  szkolenie „skroimy na miarę” potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *