Szkolenie ppoż Białystok

Szkolenie ppoż Białystok

W szkoleniu dla kierowników ewakuacji w jednej z firm z Białymstoku uczestniczyło około 30 osób. Szkolenie ppoż Białystok podzielone zostało na dwie części, część teoretyczną i część praktyczną. Podczas szkolenia teoretycznego, osobom wyznaczonym do przeprowadzania ewakuacji i zwalczania pożarów przedstawiono następujące zagadnienia:

Strefa pożarowa, oraz zamknięcia stref.

Ewakuacja to nie tylko wyjście na zewnątrz, ale również relokacja, czy ewakuacja etapowa. Osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji w Białymstoku, doskonale znają swoje strefy pożarowe. Wiedzą jak istotną rolę sprawują drzwi przeciwpożarowe w obiekcie, oraz inne zamknięcia. Ważną umiejętnością kierowników ewakuacji jest „współpraca” ludzi z systemami ppoż. Ostatni tragiczny pożar w Kemerowo ( Rosja ) (https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rosja-pozar-w-centrum-handlowym-ofiary-smiertelne,824802.html) pokazuje, że ewakuacja ludzi z budynku jest zależna od sprawnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy) – odbezpiecz, uruchom alarm II stopnia.

Podczas szkoleń ppoż. kładziemy duży nacisk na budowaniu właściwego zachowania się osób podczas pożaru, uzmysławiamy jak ważna jest sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Zaznaczamy, że ewakuacja jest  obowiązkiem  każdego pracownika, tak samo jak konieczność zaalarmowania o pożarze i powiadomienie o zagrożeniu innych osób znajdujących się w pobliżu.  Osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji w jednej z firm z Białymstoku, miały możliwość osobiście uruchomić  alarm II stopnia przez użycie przycisku ROP na specjalnie przygotowanym do tego rodzaju ćwiczeń stanowisku w praktycznej części szkolenia.  Budowanie świadomości, przypominanie o jak najszybszej metodzie powiadomienia o zagrożeniu, rozpoczęliśmy na sali podczas szkolenia teoretycznego. Doświadczenie naszych trenerów z działań ratowniczych pozwala przybliżyć problem, i doskonale uzupełnia praktyczne ćwiczenia ppoż.

Powiadomienie służb ratowniczych.

Zajęcia prowadzone są przez Dyżurnego Stanowiska Kierowania największego strażackiego garnizonu w Polsce. Na co dzień strażacy pełniący tam służbę przyjmują dziesiątki zgłoszeń. Rozmawiają z ludźmi znajdującymi się w bezpośrednim zagrożeniu życia, często spanikowanymi, agresywnymi, czy zagubionymi. Podczas zajęć kierownicy ewakuacji otrzymują gotową formułę poprawnego zgłoszenia. Nasi trenerzy zwracają uwagę na informacje istotne z punktu widzenia straży, część szkolenia podparta jest wieloma historiami z życia zawodowego naszych trenerów.

Zwalczanie pożarów.

Ta część szkolenia ppoż w Białymstoku była dla naszych uczestników jedną z najciekawszych i najbardziej aktywnych. Standardowo wysadziliśmy zbiornik pod ciśnieniem,  zaprezentowaliśmy wyrzut niewłaściwie gaszonego płonącego oleju , gasiliśmy szafę elektryczną. W tym roku wdrożyliśmy nowe moduły do praktycznego szkolenia ppoż.  Jedną z nowości jest butla gazowa. Osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji w jednej z firm z Białegostoku  dowiedziały się jak zgasić pożar butli przy jej sprawnym zaworze, oraz jakie podjąć działania kiedy zawór butli gazowej jest uszkodzony. Uczestnicy szkolenia ppoż. w Białymstoku,  dowiedzieli  o symptomach i reakcji  zbiornika pod ciśnieniem poddanego oddziaływaniu termicznemu.

Pełen opis naszych szkoleń przedstawiono na stornie

http://bhpzycie.com/akademia-gaszenia/szkolenie-ppoz-dla-osob-wyznaczonych-do-ewakuacji-i-zwalczania-pozarow/

Dziękujemy za zainteresowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *