Szkolenia praktyczne ppoż. Kraków

Szkolenia praktyczne ppoż. Kraków

Szkolenia praktyczne ppoż. dedykujemy wszystkim, którym  zależy na pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy z zakresu ppoż, oraz nabyciu praktycznych umiejętności z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i prowadzenia ewakuacji.

Firma BHP Życie  po raz kolejny przeprowadziła szkolenia praktyczne ppoż. Kraków dla Totalizatora Sportowego.

Uczestnicy szkolenia praktycznego ppoż. zostali przeszkoleni pod kątem – jak należy  się zachować, gdy zauważą pożar i w jaki sposób postępować  po usłyszeniu  alarmu pożarowego.

Uczestnicy szkolenia z aglomeracji Kraków ćwiczyli prowadzenie ewakuacji, podczas ćwiczeń użyto Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP)  na specjalnie przygotowanym stanowisku,  dzięki takiemu rozwiązaniu  uczestnicy szkolenia praktycznego ppoż. zapoznali się z jego obsługą, usłyszeli  ton emitowanego dźwięku,  bez konieczności  aktywacji alarmu w obiekcie.

Szkolenia praktyczne ppoż. Kraków – przebieg

Podczas ćwiczeń trenowano ewakuację interwencyjną przez zadymiony korytarz z użyciem fantomu ewakuacyjnego. Kursantom szkolenia praktyczne ppoż. Kraków zaprezentowano chwyty ratownicze,  przy użyciu których można skuteczniej ewakuować osobę poszkodowaną ze strefy zagrożenia.

Nieodzownym elementem szkolenia praktyczne ppoż. Kraków, było użycie wszelkiego rodzaju gaśnic,  zaczynając od proszkowych, wodno pianowych, a kończąc na specjalnych gaśnicach do gaszenia komputerów.

Szkolenia praktyczne ppoż. Kraków – osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji 

Osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji gasiły pożary urządzeń elektrycznych,  miedzy innymi  atrapę  płonącego monitora komputerowego, oraz szafy elektrycznej. Zostały przez nich użyte gaśnice  proszkowe, wodno-pianowe, śniegowe . Instruktorzy BHP Życie omówili zalety i wady każdego ze środków gaśniczych. Przedstawili  które środki gaśnicze nadają się do którego rodzaju pożaru, ponieważ nie ma uniwersalnego środka gaśniczego. Trening gaszenia został przeprowadzony na profesjonalnym symulatorze pożarowym Firmy GFT z zastosowaniem różnego rodzaju nakładek.

Podczas szkolenia dokonano kontrolowanego  wybuchu zbiornika pod ciśnieniem, przy użyciu  symulatora pożarowego GFT.  Uczestnicy szkolenia praktycznego ppoż.  Kraków mogli  osobiście poczuć  falę ciśnienia i promieniowanie cieplne powstające podczas eksplozji.

Szkolenia praktyczne ppoż. Kraków,  to wiedza która w sytuacjach pożarowych daje duże szanse na przeżycie a nawet na szybką reakcję i ugaszenie pożaru.

Szkolenia praktyczne ppoż.  uzmysławiają czym jest zagrożenie pożarowe  i uczą również umiejętności używania podręcznego sprzętu  ppoż pod presją stresu,  lęku, paniki.  Szkolenie takie jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych szkoleń teoretycznych. Szkolenia nie muszą być nudne! Ciekawie przeprowadzone  szkolenie angażuje uczestników, dzięki temu  trwalej przyswajają wiedzę ze szkolenia ppoż.

Jeżeli chcecie Państwo zorganizować szkolenia praktyczne ppoż. Kraków lub gdziekolwiek indziej, prosimy o kontakt z profesjonalistami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej z  BHP Życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *