SZKOLENIE PPOŻ., LUBLIN, 30.11.18

Szkolenie ppoż. w Lublinie, pomimo niskiej temperatury, zapewniło nam gorącą atmosferę! Pokaz szkoleniowy podzieliliśmy na dwie tury pełne praktycznej wiedzy.

W czasie ich trwania uczestnicy mieli okazję doświadczyć:

  • obecności słoneczka cieplnego,
  • gorącej atmosfery szkoleń,
  • licznych wybuchów,
  • wyrzutów oleju,
  • pokazu człowieka – pochodni,
  • gaszenia gaśnicami.

Zobacz, co czekało nas na miejscu!

 

SZKOLENIA PPOŻ. LUBLIN

Dlaczego tak ważne jest zaznajomienie się z zasadami ochrony ppoż.? W warunkach pożaru, obok negatywnego wpływu zjawisk towarzyszących, takich jak: wysoka temperatura czy dym, każdy z nas musi być świadomy, że organizm, a w szczególności mózg różnie reaguje na zagrożenie. W sytuacji zagrożenia może wystąpić obniżenie sprawności organizmu, wzrost poziomu napięć psychicznych, zawężenie pola świadomości, powstawanie błędów w spostrzeganiu. Kolejnym skutkiem ubocznym jest występowanie halucynacji, lęku lub strachu, a w związku z tym utrata sensu ratowania się. Co najważniejsze, dochodzi do tego wysiłek na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej oraz długotrwałość napięć.

Aby sprawnie poradzić sobie w sytuacji potencjalnego zagrożenia, należy opanować najważniejsze zasady wiedzy z zakresu ochrony ppoż. Takie, które świadczymy w naszym programie szkoleń.

 

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY POŻARÓW

Przyczyny powstawania pożarów są różne. Zaliczamy do nich: wady, uszkodzenia bądź niewłaściwą eksploatację urządzeń grzewczych, instalacji elektrycznych, źle przygotowany proces technologiczny czy działanie sił przyrody. Najwięcej pożarów powstaje jednak w wyniku ludzkiej nieodpowiedzialności, czyli nieostrożności osób dorosłych. Wśród przyczyn możemy wyróżnić trzy podstawowe grupy: nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym, nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych.

 

PRAKTYCZNA CZĘŚĆ SZKOLENIA

Wiemy, że kluczem do sukcesu jest połączenie teorii z praktyką. Na to też stawiamy w naszych programach szkoleniowych. Szkolenie ppoż. w Lublinie pokazało, że warto edukować na temat wiedzy, dotyczącej np. obsługi sprzętu gaśniczego, wyrzutów oleju, wybuchów czy gaszenia płonącej osoby. Częste, praktyczne szkolenia w tym zakresie pomogą zredukować do minimum następstwa zagrożenia, w niektórych przypadkach uratować zdrowie i życie ludzkie.

 

Wszystkich spragnionych nowej wiedzy zapraszamy do zapisów na nasze szkolenia z zakresu ochrony ppoż. Gwarantujemy kursy najwyższej jakości, w trakcie trwania których wcielamy w życie praktyczną wiedzę, łącząc ją z przystępną teorią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *