SZKOLENIE PIERWSZA POMOC, WARSZAWA, 28.11.18

Szkolenie pierwsza pomoc w Warszawie przeprowadziliśmy w ostatnich dniach listopada. Trwający 8 godzin kurs wzbudził zaangażowanie jego uczestników, co pozwoliło nam niezwykle sprawnie ugasić ich pragnienie wiedzy!

 

SZKOLENIE PIERWSZA POMOC WARSZAWA

Szkolenia z pierwszej pomocy oferowane przez firmę BHP Życie, to bardzo ciekawy i wartościowy  program szkoleniowy. Łącząc praktykę z teorią, przekazujemy wiedzę niezbędną w sytuacjach potencjalnego niebezpieczeństwa w przystępny sposób. Wierzymy, że bezpieczeństwo każdego z nas zależy od wiedzy, w posiadaniu której jesteśmy. Zadaniem naszej firmy jest edukacja, która może zapewnić bezpieczeństwo.

 

CZYM JEST PIERWSZA POMOC?

Pierwsza pomoc to zbiór czynności podejmowanych, aby uratować osobę znajdującą się w stanie zagrożenia zdrowotnego. Stan nagłego zagrożenia polega na możliwym szybkim pogorszeniu stanu zdrowia, który może doprowadzić do niebezpiecznych powikłań, uszkodzenia ciała lub nawet utraty życia.

Polskie prawo (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Karny) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o zaistniałej sytuacji odpowiednich służb oraz udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy. Dlatego też tak ważne jest, aby każdy z nas wiedział, jak należy zachować się w przypadku takiej sytuacji.

 

JAK POMÓC POSZKODOWANEMU?

Uczestnicy szkolenia pierwsza pomoc w Warszawie mieli okazję nabyć wiedzę niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy.

Jak wyglądają zasady pierwszej pomocy w pigułce?

  1. Zanim udzielisz pierwszej pomocy sprawdź czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne dla poszkodowanego, ratowników oraz innych świadków zdarzenia.
  2. Jeśli zdarzenie miało miejsce na drodze, przed podejściem do poszkodowanego włóż kamizelkę odblaskową, rękawiczki jednorazowe oraz postaw trójkąt ostrzegawczy w odległości przewidzianej przez kodeks ruchu drogowego.
  3. Potem podejdź do poszkodowanego.
  4. Nie wchodź tam, gdzie istnieje ryzyko zawalenia, pożaru lub podejrzenie skażenia chemicznego.
  5. W przypadku urazów spowodowanych przez porażenie prądem- wyłącz źródła zasilania.
  6. W wyżej wymienionych przypadkach powiadom służby przygotowane do działania w takich warunkach.
  7. Jeżeli jesteś uczulony na lateks, używaj rękawiczek jednorazowych z innego materiału (np. nitryl).

 

Szkolenie pierwsza pomoc w Warszawie zakończyliśmy z nową siłą i energią do działania! Zapraszamy do zapisów wszystkich, którzy pragną ugasić swoje pragnienie nowej wiedzy!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *