Szkolenie ppoż. Rzeszów

Szkolenie ppoż. Rzeszów

Zachęcam państwa do zapoznania się z przebiegu szkolenia ppoż. Rzeszów

Definicja ewakuacji

„Ewakuacja (łac. evacuatio – 'opróżnianie; znikanie’ od ex 'od, z czego’ i vacuum 'pustka’)  – zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny.

Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak na przykład wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem, jak również może stanowić dużą i złożoną akcję logistyczną, jak w przypadku terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela podczas działań wojennych, lub obszarów dotkniętych żywiołem (np. podczas powodzi).[1]

Tyle teorii zaczerpniętej z encyklopedii. Firma BHP Życie przeprowadziła ćwiczenia z praktycznej ewakuacja podczas szkolenia ppoż Rzeszów, które zorganizowane zostało dla pracowników Totalizatora Sportowego.

Wskazówki podczas ewakuacji

W trakcie ewakuacji należy pamiętać o kilku ważnych wskazówkach: iść szybko (nie wolno biegać), nie zatrzymywać  się, ani poruszać w kierunku przeciwnym  do drogi ewakuacji, przed opuszczeniem miejsca pracy należy sprawdzić, czy wszyscy pracownicy opuścili swoje miejsca pracy, należy  udać się drogą ewakuacyjną, do miejsca zbiórki do ewakuacja, należy pomóc osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, zapobiegać powrotom do budynku, w przypadku braku jakiegoś pracownika należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie przybyłego na miejsce dowódcę straży pożarnej,  przede wszystkim należy zachować spokój i być zdecydowanym.

Teoria szkolenie ppoż

Szkolenie ppoż. Rzeszów rozpoczęło się od części teoretycznej, gdzie omówiono temat zwalczania pożarów i ewakuacji. W oparciu o przykłady, pracownikom zobrazowano jak ważne jest szybkie podjęcie akcji gaśniczej oraz sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Uczestnicy zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami prawa, które dotyczą osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz przewidzianych kar za niedopełnienie obowiązków. Kolejnym elementem było przedstawienie podstawowych obowiązków każdego pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Następnie omówiono obowiązki pracownika podczas ewakuacji. W trakcie szkolenia przedstawiono również budowę gaśnic, sposób ich użycia oraz omówiono podział na grupy pożarów.

Praktyka szkolenie ppoż

Część praktyczna szkolenia ppoż. Rzeszów rozpoczęła się od pokazu wyrzutu oleju, następnie przy wykorzystaniu trenażera GFT, sprawdzono działanie gaśnic śniegowych, proszkowych oraz wodno-pianowych. Do stworzenia bardziej realnych warunków ewakuacji, podczas szkolenia wykorzystano „symulator pomieszczenia zadymionego”. Jest to zaciemnione pomieszczenie wypełnione dymem (dym używany na koncertach – nieszkodliwy dla zdrowia), przez które uczestnicy musieli przejść/ewakuować się. Wyposażony jest w ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) oraz sygnalizator akustyczny emitujący dźwięk alarmu pożarowego. Przed wejściem, pracownikom została przekazana wiedza na temat poruszania się w zadymionym pomieszczeniu oraz zachowania w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach. Dodatkowym utrudnieniem była możliwość ewakuacji poszkodowanego w warunkach ograniczonej widoczności.

Szkolenie ppoż. Rzeszów miało na celu stworzenie przybliżonych warunków panujących podczas pożaru, sprawdzenie reakcji na alarm pożarowy oraz zadymione pomieszczenie, praktyczną obsługę gaśnic oraz ewakuacja. Osoby w nim uczestniczące z entuzjazmem podchodziły do kolejnych zadań, z wielkim zaangażowaniem podejmowały próbę gaszenia pożaru. Podczas ewakuacji, przez zadymione pomieszczenie, realnie odczuły brak najważniejszego zmysłu – wzroku, który musieli zastąpić dotykiem (takie ćwiczenia przechodzą również strażacy). Skuteczność tego szkolenia, jego przydatność w pracy i życiu codziennym, uczestnicy ujęli w ocenie ze szkolenia. Ćwiczenia są jedyną okazją do tego, aby sprawdzić teorię w praktyce.

[1] Wikipedia, wolna encyklopedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *