Prace w przestrzeniach zamkniętych – szkolenie

Zobacz jak prowadziliśmy szkolenie w przestrzeniach zamkniętych

W październiku BHP Życie, we współpracy z MSA, zademonstrowało jak bezpiecznie wykonać prace w przestrzeniach zamkniętych. Co najważniejsze zobrazowano możliwości techniczne sprzętu asekuracyjnego i ewakuacyjnego, używanego do prac w przestrzeni zamkniętej. Jak wykonać pracę w przestrzeni zamkniętej mogliśmy zaprezentować na szkoleniu u największego producenta słodyczy.

Prace w przestrzeniach zamkniętych

Do prac w przestrzeni zamkniętej  zaliczamy prace wykonywane w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach, urządzeniach technicznych i  innych zamkniętych przestrzeniach. Wejście do nich odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest to w inny sposób utrudnione.

Jak bezpiecznie wykonywać pracę w przestrzeni zamkniętej

Pracownik wykonujący prace w przestrzeni zamkniętej powinien być wyposażony w wymagane środki ochrony indywidualnej. Zaliczmy do nich przede wszystkim szelki, hełm, odzież ochronną, obuwie ochronne, rękawice oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Obowiązki osób kierujących pracownikami w przestrzeniach zamkniętych

Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy w przestrzeni zamkniętej, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana poinformować ich o zakresie pracy, sposobu przygotowania miejsca, kolejności wykonywania czynności. Ponadto pracowników trzeba zapoznać z rodzajem zagrożeń, kartą charakterystyki występującej tam substancji, objawach zatrucia, co najważniejsze o postępowaniu w razie zagrożenia.

Teoria i praktyka szkolenia

Celem szkolenia było przekazanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do prowadzenia prac w trudnych warunkach, do których niewątpliwie zaliczymy przestrzenie zamknięte. W części teoretycznej przedstawiono wymagania dotyczące sprawności certyfikowanych maszyn, oświetlenia o konstrukcji przeciwwybuchowej, wymaganych uprawnień oraz badań lekarskich. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo w trakcie pracy. Przed rozpoczęciem pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz w trakcie wykonywania prac, należy monitorować skład atmosfery.  Wyeliminuje to przekroczenie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Część praktyczna szkolenia rozpoczęła się od zaprezentowania słuchaczom prawidłowego zabezpieczenia pracy w przestrzeniach zamkniętych. Przedstawiono prawidłowe mocowanie punktów kotwienia, sposób zakładania szelek oraz prawidłowe zapięcie liny asekuracyjnej. Do kolejnej części  szkolenia wykorzystano sprzęt ewakuacyjny, stosowany podczas akcji ratunkowych.

Wykorzystanie nowego samochodu treningowego, do prowadzenia szkoleń w przestrzeniach zamkniętych, dało możliwość pracy w zbliżonych do realnych sytuacjach. Jednocześnie uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia akcji ratunkowej w bezpiecznych warunkach.

Zainteresowanych szkoleniem z prac w przestrzeniach zamkniętych zapraszamy do kontaktu z BHP Życie

Szkolenia praktyczne prace w przestrzeniach zamkniętych:

 inż. Łukasz Kamiński tel. 697 700 798

lkaminski@bhpzycie.pl

biuro@bhpzycie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *