Szkolenie w zakresie zwalczania pożarów dla Orlen

W trakcie tygodnia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w Orlen Upstream firma BHP Życie zorganizowała 6 godzinne szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Szkolenie zostało podzielone na sześć dynamicznych modułów.

  1. Cześć teoretyczna – podczas części teoretycznej przez naszych strażaków zostały przedstawione zagadnienia z ewakuacji oraz z gaszenia pożarów szybów naftowych.
  2. Pokaz – Na terenie hotelu zorganizowaliśmy mały poligon gdzie uczestnikom zostały przedstawione zagadnienia z gaszenia pożarów, demonstrowaliśmy wyrzut oleju, wybuch zbiornika, pożar szafy eklektycznej oraz wiele innych zjawisk pożarowych.
  3. Komora dymowa – uczestnicy podzieleni na plutony otrzymali zadanie odnalezienia gaśnic w skrajnie trudnych warunkach (zadymieniu). Zadanie było realizowane na czas, oprócz zadymienia utrudnieniem były przeszkody umieszczone w komorze. Podczas ćwiczenia był oceniany sposób poruszania się oraz współpraca plutonu.
  4. Bojówka – ćwiczenie polegało na sprawieniu linii gaśniczej złożonej z dwóch odcinków W 52, prądownicy i zaworu hydrantowego. Ćwiczenie wykonywane na mokro, uczestnicy po zbudowaniu linii gaśniczej na odległość 40 m musieli strącić pachołki. Zadanie realizowały dwa zastępy po cztery osoby w grupie. Jednocześnie trenowało 8 osób, rywalizując miedzy sobą o jak najlepszy czas i oczywiście nagrodę organizatora. Ćwiczenie w formie zabawy i rywalizacji pokazało jak sprawiać hydranty W 52, które powszechnie występują na obiektach budowlanych.
  5. Gaszenie podręcznym sprzętem gaśniczym – Każdy z uczestników na specjalnie przygotowanym trenażerze pożarów GFT 400 gasił pożar. Uczestnicy wyposażenie w ubrania ochronne i hełmy używali gaśnic śniegowych, proszkowych, wodno-pianowych, urządzeń gaśniczych oraz gaśnic samochodowych. Podczas ćwiczenia zużyto 220 kg różnych środków gaśniczych.
  6. Gaszenie samochodu – uczestnikom została przedstawiona taktyka działań ratowniczo gaśniczych przy wypadkach samochodowych. Następnie uczestnicy zostali podzielenie na mniejsze grupy gdzie samodzielnie musieli odnaleźć gaśnicę w samochodzie, ugasić samochód a następnie ewakuować poszkodowanego chwytem ratowniczym.

Całe szkolenie zakończyło się odczytaniem najlepszych wyników z bojówki oraz komory dymowej, rozdaniem nagród i podsumowaniem szkolenia.

Serdecznie zapraszamy firmy, które chcą w ciekawy sposób zorganizować zajęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *