Próbna ewakuacja budynku z gaszeniem pożarów

Próbna ewakuacja budynku to to jedyny i skuteczny sposób na sprawne przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji w przypadku realnego zagrożenia pożarem.

Nowoczesny i innowacyjny sposób prowadzenia ewakuacji poprzedzony szkoleniem pozwolił skutecznie zaangażować osoby , uczestniczące w ćwiczeniach ewakuacyjnych. Ewakuacja z nami to nie tylko wypełnienie obowiązku, wynikającego z rozporządzenia, ale uświadamianie osób uczestniczących w szkoleniu ppoż.

Podczas szkolenia poprzedzającego próbną ewakuację daliśmy narzędzia koordynatorom ewakuacji w postaci technik kierowania tłumem, wydawania komunikatów w aspekcie kierownika ludźmi w stresie, technik gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami.

Ponadto powiadomiliśmy PSP o prowadzonych ćwiczeniach, opracowaliśmy dla naszego klienta szczegółową procedurę ewakuacyjną z uwzględnieniem imiennych obowiązków kierowników stref ewakuacyjnych. Nasze procedury są skierowane dla konkretnego budynku to nie są ogólnik z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jakie niestety wielokrotni pojawiają się w opracowanych dokumentach.

próbna ewakuacja budynku, sztuczne zadymianie pomieszczenia

Próbna ewakuacja budynku – techniczne oraz organizacyjne możliwości

Ponadto w szkoleniu przedstawiliśmy techniczne i organizacyjne możliwości prowadzenia ewakuacji zwróciliśmy uwagę na miejsca gdzie mogą wystąpić tzw. wąskie gardła, rozmieściliśmy kierowników stref ewakuacyjnych oraz obserwatorów.

Na miejscu zbiórki odbyło się przeliczenie i złożenie meldunku do funkcjonariuszy straży pożarnej. Próbna ewakuacja budynku jest okazją do zweryfikowania sytemu bezpieczeństwa co też uczyniliśmy i spisaliśmy stosowny protokół i wydaliśmy zalecenia.

Na koniec kierownicy stref dostali zadania gaśnicze do wykonania na trenażerze pożarów m.in. musieli ugasić pożar szafy elektrycznej, rozwinąć hydrant H 52 , oraz wiele innych zadań z użyciem różnych gaśnic i hydrantów.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty: Próbne ewakuacje ze sprawdzeniem technik gaśniczych

Próbna ewakuacja z gaszeniem pożarów, szkolenia BHP Życie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *