Szklenia BHP w największej chłodni warszawskiej

W dniach 16-17. 07. 2015  przeprowadziliśmy szklenia BHP w największej chłodni warszawskiej Morspol. Mikroklimat zimny, amoniak to m.in. zagrożenia występujące w chłodniach. Szkolenie było podzielone na 4 bloki tematyczne.

Pierwsza Pomoc:

Tym razem zaczęliśmy od zagadnień związanych z pierwszą pomocą. Nasi ratownicy medyczni omówili aspekty postępowania z osobami urazowymi w aspekcie wychłodzenia, a także postępowanie w hipotermii jak i w potruciu amoniakiem.

Ochrona Przeciwpożarowa:

Oficer PSP omówił aspekty postępowania na wypadek pożaru, a także procedurę ewakuacyjną na wypadek wycieku amoniaku.

Prawo Pracy:

Praca w mikroklimacie zimnym narzuca pewne obowiązki na pracodawcę, które zostały omówione szczegółowo przez naszego prawnika, a także omówiono obowiązki pracownika w aspekcie prac szczególnie niebezpiecznych.

BHP

Skupiliśmy się tym razem na mikroklimacie zimnym, omówiliśmy rozporządzenie dotyczące pracy w chłodniach, przeanalizowaliśmy wypadki w pracy, omówiliśmy zabezpieczenia na wypadek kontaktu z amoniakiem, a także zasady transportu wewnątrz zakładowego.

Tylko szkolenia prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny mogą przyczynić się do poprawy wiadomości osób uczestniczących w szkoleniach, a także do wzrostu świadomości zagrożeń w naszym środowisku pracy.

Zapraszamy do współpracy z firmą BHP Życie

Chłodnia warszawska Morspol

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *