Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, obiektów bądź terenów mają obowiązek zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Nie znajdziemy jednak w przepisach określenia pojęcia tego zapoznawania.

 

Bardzo często w firmach udostępniana jest instrukcja w postaci linku, prowadzącego do instrukcji która ma nawet i 100 stron. Na koniec uczestnicy szkolenia klikają przycisk że się zapoznali. Powstaje pytanie ile z tych informacji zapamiętamy, i czy to będzie skuteczna forma, która faktycznie podniesie poziom bezpieczeństwa w naszej firmie ?

Ludzie zapamiętują tylko cztery rzeczy naraz.

Aby skutecznie przedstawić zagadnienia z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odniosę się do badań naukowych. Zapewne zetknąłeś się ze stwierdzeniem o magicznej liczbie siedem, plus minus dwa. Stwierdzenie to ma swoje źródło w czymś, co bez wahania mogę nazwać miejską legendą. Georg A. Miller (1956) napisał w jednym ze swoich prac, że ludzie potrafią zapamiętać od pięciu do dziewięciu informacji (czyli siedem plus minus dwie) oraz że umieją przetwarzać w danym momencie siedem plus minus dwie informacje jednocześnie. Z tego rzekomo płynie wniosek, że na ekranie powinno pojawić się od pięciu do dziewięciu informacji naraz. Niestety, nie jest to do końca prawda.

Psycholog Alan Baddeley zakwestionował teorię o siedmiu plus minus dwóch informacjach. Badeley (1994) dogłębnie przenalizował pracę Miller i odkrył, że nie opisywała ona wcale rzeczywiście przeprowadzonych badań, a jedynie dokumentował jego wystąpienie w trakcie jednego ze spotkań. W rzeczywistości w trakcie tego spotkania Miller po prostu głośno myślał na temat tego, czy istnieje jakiś wewnętrzny limit liczby informacji, które ludzie mogą przetwarzać naraz. Baddeley (1986) przeprowadził liczne doświadczenia nad ludzką pamięcią i sposobem przetwarzania informacji. Jego śladami poszli również inni,, w tym Nelson Cowan (2001). W efekcie tych badań stwierdzono, że „magiczną liczbą” jest cztery.

 

Digitalizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Korzystając z badań przedstawionych powyżej  jedną z metod skutecznego zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego będzie grupowanie informacji tak aby na jednym ekranie pojawiły się maksymalnie 4 elementy. Dodatkowo warto zastąpić ściany tekstu, grafikami o których pisałem na blogu https://bhpzycie.com/moc-grafiki-w-e-learningu-bhp/ . Propozycją naszej  firmy jest wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w formie symulacji w trakcie której uczestnicy szkolenia muszą przejść przez najważniejsze zagadnienia zawarte w tym dokumencie.

Digitalizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynek Siemens.

Fragment szkolenia przedstawionego w powyższym przykładzie opiera się na zdjęciach 360 które wykonaliśmy w budynku klienta. W trakcie gry poznajemy grupy pożarów, uczymy się pracy na planach, poznajemy gdzie znajdują się strefy pożarowe, używamy hydrantu a także zapoznajemy się z rozmieszczeniem i użyciem  elementów systemu  bezpieczeństwa znajdującego się w konkretnym  budynku.  Gra kończy się na miejscu zbiórki, gdzie możemy sprawdzić jak nam poszło zadanie.

Scenariusze które przygotowujemy opierają się na IBP danego zakładu pracy. Zazwyczaj tworzymy od 1 do 3 scenariuszy zachowań ludzi. Ilość scenariuszy wynika z potrzeb firmy dla której dygitalizujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.  Innym przykładem będzie scenariusz co zrobić gdy usłyszymy alarm pożarowy a inny gdy odkryjemy pożar.

Jak przebiega proces tworzenia interaktywnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Prześlij do nas zapytanie https://bhpzycie.com/kontakt/
 • Następnie zapoznajemy się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
 • Składamy Państwu ofertę oraz propozycję scenariuszy.
 • Po akceptacji oferty i scenariusza wykonujemy zdjęcia budynku kamerami 360 st.
 • Prace programistyczne oraz nagrania lektorów.
 • Wstępny projekt przesyłamy w postaci linku po kliknięciu którego uruchamia się aplikacja. Na tym etapie można już testować przygotowaną aplikacje.
 • Zazwyczaj tutaj pojawiają się uwagi i sugestie które nanosimy na projekt.
 • Ponowne udostępnienie projektu do testów.
 • Gdy niema uwag mamy kilka form przekazania gotowych aplikacji:
  • Pakujemy aplikację do formatu SCORM – możliwość umieszczenia gry na platformie e-learningowej klienta.
  • Możliwość dystrybucji aplikacji przez naszą platformę e-learningową. https://bhpzycie.talentlms.com
  • Możliwość stworzenia aplikacji na komputer. (tryb offline)
Czy interaktywna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest naszą własnością ?

Jak najbardziej tak aplikacje które tworzymy przekazujemy do Państwa użytku z wszelkimi prawami autorskimi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *