Praktyczne szkolenie ppoż. w Szczecinie

Praktyczne szkolenie ppoż. w Szczecinie zostało przeprowadzone dla pracowników firmy GlobalLogic, w dniu 16.10.2018 r. W realizację tego projektu zaangażowali się oficerowie straży pożarnej z firmy BHP Życie.

Najczęstsze przyczyny pożarów

W mnogości pożarów możemy dostrzec zróżnicowane przyczyny ich powstawania. Zaliczamy do nich: wady ,uszkodzenia bądź niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych; wady ,uszkodzenia bądź niewłaściwa eksploatacja instalacji elektrycznych; źle przygotowany proces technologiczny; działanie sił przyrody, jednak najwięcej pożarów powstaje w wyniku ludzkiej nieodpowiedzialności, czyli: nieostrożności osób dorosłych. Spośród przyczyn możemy wyróżnić trzy podstawowe grupy: nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym; nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi; nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych.

Praktyczne szkolenie ppoż. w Szczecinie – teoria

W trakcie szkolenia teoretycznego uczestników zapoznano z wiedzą, z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jak powinni zachować się na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, jak ostrzec współpracowników, oprócz tego jak prawidłowo oraz pod jaki numer zgłaszać zdarzenie. Szczególny nacisk położono na trzy podstawowe, najbardziej istotne informacje;

– gdzie powstało zdarzenie, czyli dokładny adres, nazwa obiektu;

– opis zaistniałego zagrożenia, czyli co się pali lub jakie jest inne zagrożenie;

– czy istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, czy są osoby ranne lub poszkodowane.

Praktyczne szkolenie ppoż. w Szczecinie – praktyka

Praktyczne szkolenie ppoż. w Szczecinie rozpoczęło się od pierwszej części, w której zapoznano uczestników z budową gaśnic. Pracownicy zapoznali się z grupami pożarów oraz środkami gaśniczymi, jakie są obecnie stosowane.  W kolejnej części pracownicy zostali przeszkoleni z obsługi gaśnic proszkowych, wodno-pianowych oraz śniegowych. Następnie brali czynny udział w gaszeniu, zainicjowanego pożaru kosza na śmieci oraz szafy elektrycznej. Kulminacją szkolenia była część druga, czyli praktyczna ewakuacja. Pracownicy zostali zaangażowani do przemieszczenia się poprzez zadymione pomieszczenie. Co najważniejsze, symulator komory dymowej, na bazie zaciemnionego namiotu, należało pokonać, odszukać oraz ewakuować poszkodowanego.

Warunki panujące w symulatorze zadymionego pomieszczenia, gęsty dym, brak widoczności oraz dźwięk ręcznego ostrzegacza pożarowego, uzmysławiają nam jak wiele zależy od trafności podejmowanych decyzji.  Jeśli wiemy, jak dużo czasu zajmie nam opuszczenie budynku, prawdopodobieństwo popełnienia błędów jest mniejsze. Prawidłowa reakcja na dźwięk ostrzegacza pożarowego, właściwe zachowanie w trudnych warunkach skutecznie zwiększa szanse na uratowanie własnego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *