Szkolenie ppoż. w Szczecinie

Szkolenie ppoż. w Szczecinie, przeprowadzone zostało dla pracowników Totalizatora Sportowego w dniu 15.10.2018 r. Kolejne, z cyklu szkoleń, które przeprowadzili pracownicy firmy BHP Życie, reprezentowani przez oficerów straży pożarnej.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – szkolenie ppoż. w Szczecinie

Jest ona zbiorem zakładowych regulacji dotyczących zasad zapobiegania pożarom oraz zasad postępowania na wypadek wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Zawiera, przede wszystkim: sposoby postępowania na wypadek wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, warunki ochrony przeciwpożarowej. Uwzględnia również wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, sposoby ich konserwacji. Obejmuje zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz plany obiektów, ich usytuowanie, z uwzględnieniem graficznych danych. Instrukcje te muszą być aktualizowane co 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Teoria – Szkolenie ppoż. w Szczecinie

W trakcie szkolenia pracowników zapoznano z aktualnymi przepisami, dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Omówiono zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Zawierają one: ostrzeżenie pracowników przebywających w miejscu pożaru, ogłoszenie ewakuacji oraz powiadomienie służb ratunkowych. W następnej kolejności należy wyłączyć prąd w obiekcie, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu oraz podjąć próbę gaszenia. Jeśli istnieje możliwość, usunąć z miejsca pożaru wszelkie materiały palne, następnie oddalić się na bezpieczną odległość.

Praktyka – Szkolenie ppoż. w Szczecinie

W trakcie części praktycznej omówiono oraz zaprezentowano kilka zjawisk – wybuch treningowej puszki z acetonem oraz wyrzut oleju. W kolejnej części, uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas pożaru urządzeń elektrycznych. Z pomocą trenażera zainscenizowano pożar szafy elektrycznej. Pracownicy, przy pomocy gaśnicy śniegowej, podawali skuteczny prąd środka gaśniczego do płonącego urządzenia. Zawarty w niej dwutlenek węgla wypiera tlen z miejsca pożaru, powodując jego ugaszenie, nie pozostawiając po sobie żadnych, widocznych śladów.

Regularna aktualizacja wiedzy na temat postępowania w przypadku powstania pożaru jest jednym z ustawowych obowiązków pracownika. Odpowiedni dobór środka gaśniczego do zagrożenia może zmniejszyć ryzyko urazu, a nawet zminimalizować straty materialne. Jedynie błyskawiczne i skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniu, przez pracowników będących u źródła, może efektywnie zredukować powstałe zniszczenia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *