Szkolenie ppoż. w Katowicach

Pracownicy Totalizatora Sportowego odbyli szkolenie ppoż. w Katowicach, w dniu 29.10.2018 r. Szkolenie to zostało przeprowadzone przez doświadczonych oficerów straży pożarnej z firmy BHP Życie. Było to kolejne, z cyklu szkoleń, przeprowadzone dla pracowników tej firmy

Postępowanie w przypadku powstania pożaru

W pierwszej kolejności należy ostrzec pracowników przebywających w miejscu powstania pożaru. Następnie należy ogłosić ewakuację, głosowo lub uruchomić ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP). Powiadamiamy straż pożarną i inne służby ratunkowe. Wyłączamy prąd w obiekcie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (PWP). Podejmujemy próbę gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnica), w pierwszej fazie pożaru (kiedy pożar jest niewielki). W miarę możliwości usuwamy wszelkie, znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, czy toksyczne. Oddalamy się na bezpieczną odległość, w kierunku miejsca zbiórki do ewakuacji.

Szkolenie ppoż. w Katowicach – teoria

Szkolenie teoretyczne rozpoczęło się od zaprezentowania podstawowych informacji na temat zwalczania pożarów. Pracowników zapoznano z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w Kodeksie Pracy. Obowiązkach właściciela/użytkownika obiektu oraz obowiązkach każdego pracownika względem ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono budowę gaśnic, rodzaje środków gaśniczych oraz grupy pożarów. Następnie przedstawiono sposoby gaszenia pożaru. W kolejnej części omówiono sposoby oraz zagrożenia, które występują w trakcie ewakuacji.

Szkolenie ppoż. w Katowicach – praktyka

Część praktyczna rozpoczęła się, zgodnie z planem, od pokazu wyrzutu oleju. W trakcie pokazu przedstawiono zagrożenia oraz sposoby bezpiecznego postępowania z płonącym olejem. Na podstawie przykładów akcji ratowniczych wskazano nieprawidłowe postępowania w przypadku pożaru oleju. Następnie wykorzystano trenażer pożarowy, z pomocą którego zademonstrowano techniki gaszenia pożarów. Kulminacyjny punktem szkolenia był spektakularny pokaz wybuchu treningowej puszki z acetonem, która miała symulować wybuch butli z gazem.

Celem szkolenia było przede wszystkim unaocznienie, poprzez praktykę, warunków panujących w trakcie pożaru. Sprawdzono również reakcje na dźwięk alarmu pożarowego oraz na pomieszczenie zadymione. Uczestnicy szkolenia z ochotą wykonywali kolejne zadania, aktywnie angażowali się w praktyczne gaszenie pożaru. Sumiennie wykonywali polecenia związane z ewakuacją, poprzez zadymione pomieszczenie. Swoją opinię, o przydatności praktycznych zmagań, umieścili w pozytywnej ocenie szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *