Szkolenie ppoż. we Wrocławiu

W dniu 26.10.2018 r. firma BHP Życie przeprowadziła szkolenie ppoż. we Wrocławiu, dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego. W szkolenie to, zaangażowani zostali doświadczeni oficerowie straży pożarnej. Było to pierwsze, z cyklu szkoleń dla tej instytucji.

Obowiązki pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej – szkolenie ppoż. we Wrocławiu

Każdy pracownik powinien znać postanowienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). Orientować się w rozmieszczeniu dróg, ilości wyjść ewakuacyjnych. Oprócz tego mieć świadomość, gdzie jest najbliższa gaśnica, znać jej typ oraz sposób użycia. Zdawać sobie sprawę z tego, jakie są inne dostępne środki gaśnicze w miejscu pracy. Znać sposób powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej. Prowadzić wszelkie prace niebezpieczne w sposób zgodny z wymogami, nie prowadzić takich prac bez przygotowania. Co najważniejsze, nie stwarzać ryzyka pożaru w związku z używaniem ognia lub wysokich temperatur.

Szkolenie ppoż. we Wrocławiu – teoria

W trakcie szkolenia teoretycznego omówiono definicją pożaru oraz jego elementy składowe. Pożar jest to gwałtowny, niekontrolowany proces spalania, przebiegający w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Elementami składowymi pożaru są: bodziec energetyczny, ciepło; paliwo czyli ciecz, gaz, ciało stałe oraz powietrze, azot, tlen.  W kolejnej części omówiono akty prawne, Rozporządzenia, Ustawy, związane z ochroną przeciwpożarową. Obowiązki pracodawcy w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, wynikające z Kodeksu Pracy.

Szkolenie ppoż. we Wrocławiu – praktyka

Podczas części praktycznej omówiono oraz zaprezentowano zjawisko wyrzutu oleju. W kolejnej części, uwagę pracowników skierowano na zagrożenia wynikające z użytkowania butli z gazem.  Z pomocą trenażera wykonano pokaz wybuchu, treningowego pojemnika z acetonem, imitującego wybuch butli z gazem propan-butan. Pracownicy zaobserwowali/odczuli powstałą falę uderzeniową oraz pozostałości po zasobniku treningowym. Ryzyko, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe użytkowanie butli z gazem, omówiono na przykładach zaistniałych akcji ratowniczych. Niewłaściwa obsługa oraz postępowanie ze zbiornikiem na sprężony gaz, jest częstą przyczyną, tragicznych w skutkach, pożarów.

Szkolenie ppoż. we Wrocławiu, miało za zadanie uzmysłowić pracownikom, jak ważna jest ich rola w przypadku wystąpienia zagrożenia. Szybka reakcja i prawidłowe postępowanie może pomóc w znacznym stopniu zredukować powstałe straty. Sprawna ewakuacja niejednokrotnie  pomaga uratować życie ludzkie. Z pozoru błahe symptomy mogą doprowadzić do większego zagrożenia. Tylko szybka i zdecydowana reakcja osób będących na miejscu zdarzenia, pozwoli na ograniczenie strat, a w konsekwencji na uratowanie życia, swojego lub innej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *