Praktyczne szkolenie ppoż. we Wrocławiu

Praktyczne szkolenie ppoż. we Wrocławiu przygotowane zostało w dniu 09.11.2018 r. Kolejne, z cyklu szkoleń, zorganizowanych przez firmę BHP Życie dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Psychika w warunkach pożaru

W warunkach pożaru, obok negatywnego wpływu zjawisk towarzyszących, takich jak: wysoka temperatura czy dym, każdy z nas musi być świadomy, że organizm, a w szczególności mózg różnie reaguje na zagrożenie. W sytuacji zagrożenia może wystąpić obniżenie sprawności organizmu, wzrost poziomu napięć psychicznych, zawężenie pola świadomości, powstawanie błędów w spostrzeganiu. Kolejnym skutkiem ubocznym jest występowanie halucynacji, lęku lub strachu, a w związku z tym utrata sensu ratowania się. Co najważniejsze, dochodzi do tego wysiłek na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej oraz długotrwałość napięć.

Koncepcja – Praktyczne szkolenie ppoż. we Wrocławiu

W tej części szkolenia przedstawiono oraz omówiono definicję pożaru. Pracownicy zapoznali się z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Zasięgnęli wiedzy na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz obowiązków jakie na nich nakłada. Powzięli informację odnośnie kar, za brak dbałości o ochronę przeciwpożarową, zawartych w Kodeksie Karnym. Następnie zostali poinstruowani jak bezpiecznie używać podręczny sprzęt gaśniczy. Na koniec przedstawiono technikę gaszenia odzieży na człowieku.

Przysposobienie – Praktyczne szkolenie ppoż. we Wrocławiu

Na praktycznej części szkolenia uczestnicy, przy pomocy gaśnic wodno-pianowych, tłumili zainicjowany pożar. Do szkolenia przeznaczono kilka rodzajów środków gaśniczych. Oprócz tego wykorzystano gaśnicę śniegową, proszkową, urządzenie gaśnicze GSE oraz gaśnicę samochodową. Zaobserwowali zjawisko pożaru oraz wyrzutu oleju jadalnego.  Zapoznali się z prawidłowym postępowaniem w na wypadek pożaru. Ponieważ niewłaściwe postępowanie z płonącym olejem, zły dobór środka gaśniczego, może doprowadzić do sporych strat materialnych, a niejednokrotnie utraty zdrowia lub życia.

Analiza – Praktyczne szkolenie ppoż. we Wrocławiu

Istotą, tego typu szkoleń, jest zaznajomienie uczestników z rodzajami oraz obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego. Wpojenie im właściwych zachowań, które pomogą ograniczyć powstałe straty. Unaocznienie, poprzez stworzenie przybliżonych warunków, sytuacji w trakcie pożaru. Dlatego częste, praktyczne szkolenia w tym zakresie pomogą zredukować do minimum następstwa zagrożenia, w niektórych przypadkach uratować zdrowie i życie ludzkie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *