Szkolenie medyczne w Ząbkowicach Śląskich

Szkolenie medyczne w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzono dla pracowników Bricomarche w dniu 07.11.2018 r. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni z firmy BHP Życie.

Pierwsza pomoc – szkolenie medyczne

Pierwsza pomoc obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny oraz leki. Stan zagrożenia jest to nagłe lub możliwe do przewidzenia, w krótkim czasie, pogorszenie się stanu zdrowia, które może doprowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu, bądź uszkodzenia ciała lub utraty życia i wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia.

Szkolenie medyczne – Hipoteza

Uczestnicy szkolenia medycznego dowiedzieli się jak rozpoznać stany zagrożenia zdrowia i życia, takie jak omdlenie, epilepsja, zadławienie, zatrucie, cukrzyca, porażenie prądem, zawał, oparzenia, odmrożenia czy wstrząs. Oprócz tego powzięli wiedzę na temat schematu postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi, pozycja przeciwwstrząsowa oraz jak prawidłowo wezwać pomoc.

Szkolenie medyczne – Doświadczenie

W tej części uczestnicy pracowali z fantomami. Praktycznie doskonalili się w udzielaniu pierwszej pomocy. Używali maseczek do wykonywania wdechów oraz wykonywali uciski, pod czujnym okiem instruktorów. Na jednym z fantomów uczyli się wykonywać rękoczyn Heimlicha, czyli pomocy przedlekarskiej stosowanej przy zadławieniach. Polega ona na wywarciu nacisku na przeponę, w celu sprężenia powietrza i wypchnięcia obiektu znajdującego się w tchawicy. Zapoznali się również z obsługą AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny, który za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi poprzez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Dodatkowo, dla urozmaicenia, uczestnicy mogli wziąć udział w pokazie zjawiska wyrzutu oleju. Następnie, przy pomocy gaśnic wodno-pianowych oraz śniegowych, podawali środek gaśniczy na zainicjowany pożar.

Szkolenie medyczne – Analiza

Umiejętnie udzielona pierwsza pomoc pozwala na uratowanie życia rannym w wypadkach, osobom przechodzącym zawał serca, w przypadku zakrztuszenia czy utonięcia. Konieczność wykonania czynności ratunkowych może spotkać każdego z nas, w każdym momencie. Dlatego warto jest wiedzieć jak prawidłowo należy udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *