Szkolenie ppoż. Warszawa

Szkolenie ppoż. Warszawa

W dniu 11.10.2017 r. firma BHP Życie przeprowadziła szkolenie ppoż. Warszawa  w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Szkolenie ppoż. prowadzone było dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie.

Część teoretyczna szkolenia ppoż.

Szkolenie ppoż.  Warszawa rozpoczęliśmy od zajęć teoretycznych. Z uwagi na sposób funkcjonowania obiektu, oraz bezpieczeństwo ruchu lotniczego w szkolenie ppoż. zaangażowano kierowników komórek organizacyjnych, kontrolerów ruchu lotniczego, służby techniczne, głównego energetyka oraz pracowników części administracyjno-biurowej. Podczas szkolenia ppoż. m.in. przedstawiliśmy koncepcję rozwiązań organizacyjnych w zakresie ewakuacji obiektu, analizę z symulacji ewakuacji budynku. Podczas symulacji przedstawiliśmy II warianty ewakuacji. I wariant obejmował ewakuację całego budynku. Podczas prezentacji wyników analizy ewakuacji wskazaliśmy m.in. najbardziej obciążone klatki schodowe oraz wykorzystanie wyjść ewakuacyjnych. II Wariant dotyczył ewakuacji ze strefy A do strefy B czyli tzw. Relokację. Każdy z wariantów został z wizualizowany poniżej przykład relokacji.

 

Część praktyczna szkolenia ppoż.

Obsługa hydrantu 52 i 25

Praktyczne szkolenie ppoż. rozpoczęło się od zajęć z obsługi hydrantu 25, oraz 52. Szkolenie z obsługi hydrantów jest prowadzone w formie rywalizacji. Pracownicy PAŻP zgodnie z naszym rankingiem zajmują 5 miejsce.

Mapa Szkoleń :  żółta flaga należy do firmy z najlepszym czasem, srebrna flaga – II miejsce,

Nauka poprzez zabawę sprawia, że uczestnicy szkolenia są wstanie połączyć wszystkie elementy hydrantu, rozwinąć dwa węże hydrantowe i podać wodę w czasie poniżej 30s.

Czym zgasić płonący olej kuchenny, czyli parę słów o pożarach grupy F.

Najlepszą gaśnicą do pożarów olejów stosowanych w urządzeniach kuchennych jest Gaśnica ABF 2l. Podczas naszego pokazu demonstrujemy techniki gaszenia oleju bez gaśnicy, wodą, kocem gaśniczym. Podczas wyrzutu oleju omawiamy proces wyrzutu oleju, oraz trójkąt spalania.

Wybuch zbiornika ciśnieniowego w klatce bezpieczeństwa.

W specjalnej klatce bezpieczeństwa podgrzewam puszkę z acetonem, podczas tego zjawiska omawiamy zasięg rażenia butli z propan-butanem. Uczestnicy szkolenia ppoż. dla kierowników ewakuacji i osób wyznaczonych do zwalczania pożarów w PAŻP poczuli falę uderzeniową oraz temperaturę.

Pożar butli z propan-butanem.

Po wybuchu zbiornika z acetonem przyszła kolej na zbiornik 11 kg z propan-butanem. Podczas tego ćwiczenia demonstrujemy kilka wariantów pożarów butli. Na początek butla podgrzewana przez płomienie następnie pożar gazu z zaworu butli a na koniec techniki gaszenia gazu. Kierownicy ewakuacji musieli podejmować natychmiast działania gaśnicze, pamiętając o wszystkich elementach. Bo przecież zgaszenie butli z uszkodzonym zaworem to nie koniec kłopotu.

Pożar rozdzielni elektrycznej.

Praktyczne szkolenie z gaszenia urządzeń pod napięciem, to najlepsza lekcja dla uczestników szkolenia w zakresie zwalczania pożarów. Podczas ćwiczeń kierownicy ewakuacji musieli  dobrać odpowiedni rodzaj środka gaśniczego, otworzyć szafę w właściwy sposób. Gaszenie szafy realizowane było przez każdego kierownika ewakuacji.

Szok termiczny urządzeń komputerowych, czym gasić by nie uszkodzić ?

Pożar urządzenia komputerowego, dzięki atrapie monitora pokazaliśmy uczestnikom szkolenia ppoż. w Warszawie w jaki sposób obsługiwać gaśnice GSE 2x. Uczestnicy szkolenia ppoż. mogli sprawdzić co spowoduje obrócenie gaśnicy o 180 st, i jaka jest temperatura na wyjściu dyszy.

Pożar samochodu, otworzyć maskę czy nie ?

Pożar samochodu- podczas tego ćwiczenia z gaszenia samochodu przedstawiliśmy, budowę gaśnicy samochodowej, taktykę gaszenia gaśnicą samochodową oraz użycie gaśnicy. Kierownicy ewakuacji mieli zadanie podać jednocześnie trzy gaśnice na płonącą ciecz.

Odbezpiecz, zabezpiecza gaśnicę a na koniec gaś !

Odbezpiecz-zabezpiecz gaśnicę- podczas tego ćwiczenia każdy osoba wyznaczona do zwalczania pożarów otrzymała swoją 6l piękną, czerwoną gaśnicę. Osobiście uważam że jest to najważniejsza część szkolenia, dzięki niej uczestnicy szkolenia ppoż. w Warszawie poznali technikę prawidłowego odbezpieczenia gaśnic.

Kierowanie ewakuacją czyli 4 strony świata.

4 strony świata, podczas szkolenia ppoż. w Warszawie uczestnicy szkolenia ppoż. ćwiczyli kierowanie ewakuacją. Na czym polega ćwiczenie, na wydzielonym placu rozstawiamy stojaki na gaśnicę z oznakowaniem zgodnym z normą 7010.  4 Stojaki i 4 gaśnice wyznaczają nam powierzchnie terenu ćwiczeń, dodatkowo w odległości 10 m od naszego kwadratu znajduje się hydrant, zadymiony namiot, rop i stojak na miejsce zbiórki. Ćwiczenie proste trzeba tylko zarządzić 20 uczestnikami, i wykonać zadania zgodnie z zasadami.

Sprawdź ofertę

Szkolenie ppoż dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *