Szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji AON

Szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji w Akademii Obrony Narodowej.

W Kwietniu przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla Akademii Obrony Narodowej, w szkoleniu uczestniczyli zarówno pracownicy cywilni jak i mundurowi. Szkolenie zrealizowane zostało dla 130 osób. Tym razem prowadziliśmy szkolenie pod kątem przygotowania pracowników do prowadzenia ewakuacji z obiektów administracyjno-biurowych, a także akademików i internatów wojskowych.

Zajęcia prowadzone były przez trzech wykładowców:
Psycholog PSP – Przeprowadził zajęcia związane z psychologicznymi aspektami ewakuacji, wydawania poleceń, funkcjonowania w stresie. Zdobyte umiejętności uczestnicy szkolenia musieli wykorzystać na warsztatach prowadzonych przez psychologa ale i też oficera PSP.

Warsztaty prowadzone były na zewnątrz w komorze dymowej, uczestnicy mieli za zadanie zorganizować ewakuację przez zadymiony korytarz, żeby nie było łatwo nasi trenerzy wczuci w rolę osób spanikowanych utrudniali zadanie, oraz w komorze dymowej podrzucali poszkodowanego.

Oficer PSP- zajęcia prowadzone przez naszego oficera dotyczyły technicznych warunków ewakuacji a także współpracy człowieka z systemem pożarowym, omówione zostały scenariusze pożarów, szkolenie podparte było wieloma przykładami z życia służbowego naszych trenerów.szkolenia przeciwpożarowe BHP Życie - podręczny sprzęt gaśniczy

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

Część praktyczna szkolenia trwała około 2 godziny. Szkolenie podzielone było na 5 części:

  • Człowiek pochodnia.
  • Pokaz zjawisk pożarowo niebezpiecznych.
  • Nauka gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym.
  • Nauka gaszenia hydrantami wewnętrznymi.
  • Komora dymowa

Człowiek pochodnia

Na szkoleniach wiele się mówi jak ugasić człowieka, na naszych szkoleniach pokazujemy jak to zrobić. Nasz kaskader, zostaje podpalony specjalną substancją po czym wybiega z zaskoczenia płonąc i krzycząc. Uczestnicy szkolenia wydają mu polecenia, zatrzymaj się, połóż się, turlaj się. Ponadto uczymy w jaki sposób bezpiecznie przewrócić płonącego człowieka, nie powodując poparzenia dróg oddechowych u naszego poszkodowanego.

Pokaz zjawisk pożarowo niebezpiecznych

Podczas szkolenia omówiliśmy niebezpieczeństwa związane z cieczami i gazami palnymi, zademonstrowaliśmy wybuch zbiornika pod ciśnieniem ponadto omówiliśmy taktykę działań gaśniczych w przypadku pożaru zbiorników ciśnieniowych (acetylen, propan-butan, gaz ziemny).
Pożary dotykają nas nie tylko w firmach, ale również w naszych domach, w celu uzmysłowienia uczestnikom jak silny i gwałtowny jest pożar, pokazaliśmy wyrzut oleju (wybuch oleju) oraz wskazaliśmy taktykę działań gaśniczych podczas tego zjawiska.

 

Nauka gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym

Gaśnica gaśnicy nie równa, podczas szkolenia można było się przekonać jak działa gaśnica śniegowa w aspekcie gaszenia urządzeń elektrycznych. Na specjalnie zaprojektowanej szafie elektrycznej ( po otworzeniu drzwiczek płomień wychodzi na kursanta). Uczyliśmy jak zbijać płomienie i gasić takie urządzenia. Wszystko pod czujnym okiem instruktora.

Gaśnice proszkowe typu z i typu x zostały rozkręcone na części pierwsze, potem złożone następnie użyte. Uczestnicy praktycznego szkolenia przeciwpożarowego podejmowali skuteczne działania gaśnicze. Podczas małego pożaru (pożar kosza), została zademonstrowana pulsacyjna technika podawania środka gaśniczego. Natomiast podczas dużego pożaru, w naszym przypadku pożar cieczy używaliśmy kilku gaśnic naraz.

Gaśnice wodno-pianowe, podczas tego ćwiczenia uczestnicy wyrabiają sobie nawyki działania zespołowego, każdy z uczestników otrzymała gaśnicę i musiał wykonać określone przez instruktora zadanie (gaszenie)

Nauka gaszenia hydrantami wewnętrznymi

Hydrant wewnętrzny 52 powszechnie występujący w budynkach magazynowych a także w starszych budynkach administracyjno-biurowych, został rozłączony na prądownicę, wąż, oraz nasadę zasilającą. Ćwiczenie miało na celu nauczyć uczestników jak zbudować linię gaśniczą w najgorszym scenariuszu, czyli gdy każdy element linii gaśniczej występuje osobno.

Po szczegółowym omówieniu zadania, przyszedł czas na sprawienie linii gaśniczej. I tu uczestnicy musieli na początek podzielić się obowiązkami jak przystało na strażacką bojówkę a następnie zespołowo sprawić linię gaśniczą. Tym razem nikt nie został mokry. Zadanie wykonano popranie, jak widać na załączonym zdjęciu woda poleciała.

Hydrant wewnętrzny 25, występujący w nowo wybudowanych budynkach administracyjno-biurowych. Nasi uczestnicy używali hydrantu do gaszenia pożaru, podawali zarówno prąd zwarty jak i rozproszony. Ponadto zostały wskazane różnice w użytkowaniu pomiędzy hydrantami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *