SZKOLENIE PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE, POLISH AIR FORCE, 10.12.18

Na tym szkoleniu zupełnie odlecieliśmy! 😉 Przestrzenie zamknięte w bazie wojskowej dały nam duże pole do popisu, a tym samym rzetelnego przekazania wiedzy! W Powidzu mówiliśmy o bezpieczeństwie w pracy na wysokościach, a także w przestrzeniach zamkniętych.

 

PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE, A PRACA

Pracę w zamkniętych przestrzeniach regulują przepisy prawne, które uwzględniają zapobieganie potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom. O nich właśnie mieliśmy okazję rozmawiać na grudniowym szkoleniu.

Główne zagrożenia, jakie może spotkać pracownik przestrzeni zamkniętej to między innymi:

  • ryzyko powstania pożaru, jak również wybuchu w miejscu pracy,
  • utrata przytomności na skutek gromadzenia się niebezpiecznych gazów cięższych od powietrza, takich jak: dwutlenek węgla, metan czy siarkowodór,
  • niekiedy utonięcie, które może być spowodowane podwyższonym poziomem wody w przestrzeni zamkniętej,
  • omdlenia, które mogą być spowodowane małą zawartością tlenu w miejscach, takich jak studzienki, szamba, kanały czy studnie,
  • uduszenie spowodowane zasypaniem sypkim materiałem, jak i brakiem możliwości wydostania się na zewnątrz.

 

O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Przestrzenie zamknięte to miejsce Twojej pracy? Pamiętaj, aby:

  • być wyposażonym w specjalną odzież roboczą,
  • otrzymać odpowiednie wyposażenie ochronne,
  • upewnić się, że Twoje miejsce pracy jest dostosowane do udzielenia natychmiastowej pomocy,
  • zaznajomić się z przepisami, które dotyczą ewakuacji,
  • znać sposób, w jaki należy reagować w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.

 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O PRACY NA WYSOKOŚCIACH?

Nie każda praca na wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi jest szczególnie niebezpieczna. Zastosowanie odpowiednich balustrad ochronnych (zabezpieczeń) i brak konieczności wychylania się poza ich obrys są przesłankami, aby nie kwalifikować takich prac jako prace szczególnie niebezpieczne.

Niemniej jednak, każda osoba, pracująca na wysokości powinna mieć świadomość reakcji w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.

 

Nasze szkolenia pozwalają przyswoić wiedzę niezbędną w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *